Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
2011001 Zmluva o reklame a propagačnej činnosti (1.02 MB) Obec Kalameny RILINE, s r.o. 100,00 28.02.2019 28.02.2019
č. PHZ -OPK1 - 2018 - 002491 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp. MVSR (4.59 MB) Obec Kalameny MV SR 29 070,00 € 25.10.2018 8.11.2018
ZŠ a MŠ Liptovská Teplá Zmluva o poskytnutí dotácie výchovno-vzdelávacie krúžky 2018/2019 (1.75 MB) ZŠ a MŠ Liptovská Teplá Obec KAlameny 480,- 12.10.2018 12.10.2018
072ZA130094 Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. NFP (2.57 MB) Obec Kalameny PPA Bratislava 0,00 3.10.2018 8.10.2018
10/8/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 10/8/2018 (1.48 MB) Obec Kalameny Mondi SCP, a.s. 3 000 13.08.2018 21.08.2018
Č. 072ZA130035 Zmluva o poskytnutí NFP 2018 MK (12.07 MB) Obec Kalameny PPA Bratislava 60 569,64 € 31.07.2018 17.08.2018
V3/2018/L/15 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK - VZN (3.64 MB) Obec Kalameny ŽSK - Komenského 48, 011 09 Žilina 1 200 10.08.2018 16.08.2018
tz2018-05-15jv1 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (10.96 MB) Obec Kalameny TOPSET Solutions s.r.o 0,00 27.07.2018 31.07.2018
ZO/2018A6166-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých sôb spacovávaných u prevádzkovateľa (6.84 MB) Obec Kalameny Osobný údaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5 Košice 42,- 26.07.2018 31.07.2018
5/6/2018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny (2.97 MB) Obec Kalameny RILINE, s r.o. 67 294,93 € bez DPH 5.06.2018 11.06.2018
Č. 072ZA130094 Zmluva o poskytnutí NFP 2018 (10.46 MB) Obec Kalameny PPA Bratislava 31 047,39 12.04.2018 20.04.2018
Zmluva č.38 317 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostried. DPO SR (3 MB) Obec Kalameny DPO SR 3 000 16.04.2018 17.04.2018
07/03/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie (1.28 MB) CVČ Elán Ružomberok Obec Kalameny 600,00 € 7.03.2018 13.03.2018
12/03/2018 Darovacia zmluva - papier (498 kB) Obec Kalameny MONDI SCP Ružomberok 0,0 12.03.2018 12.03.2018
02/01/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie (1.15 MB) Jednota dôchodcov Kalameny Obec Kalameny 500.00€ 2.01.2018 8.01.2018
Z-D-2017- 001541-00 Zmluva o zriadení vecného bremena (1.45 MB) SSE- D a.s. Žilina Obec Kalameny bezodplatne 18.12.2017 28.12.2017
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení výkonu úloh staveb. zákona Zabezpečenie výkonu úloh staveb. zákona (789 kB) Obec Kalameny Mesto Ružomberok 1 108,80 15.12.2017 21.12.2017
11/2017 Zmluva o dielo (8.58 MB) Obec Kalameny TetraStav, s.r.o. 149 409,67 23.11.2017 23.11.2017
MP 8/2017 Zmluva o manažmente projektu (3.36 MB) Obec Kalameny MP Profit PB, s.r.o. 1 200 17.08.2017 23.08.2017
1042MPk-SSE/2017E Zmluva o dodávke elektriny (6.89 MB) Obec Kalameny BCF s.r.o. NT/33,00 , VT/j.t. 4 19.07.2017 26.07.2017
1D/2017 PZ Darovacia zmluva na poz. pod PZ (3.97 MB) Obec Kalameny 14 vlastníkov 0,00 13.07.2017 13.07.2017
Zmluva č. 37587 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR (3.57 MB) Obec Kalameny DPO SR 3 000 20.06.2017 20.06.2017
č.p.: KRHZ -ZA-R-247/2017 Darovacia zmluva na PRAGU V3S (1.4 MB) Obec Kalameny MV SR 0,00 26.04.2017 28.04.2017
CVČ - 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Elán (1.58 MB) CVČ Elán Obec Kalameny 240 22.02.2017 23.02.2017
2011001 o reklame Zmluva o reklame a propagačnej činnosti (1.05 MB) Obec Kalameny RILINE , s r.o. 189,00 4.02.2017 7.02.2017
14/10/2016 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov (5.5 MB) Obec Kalameny Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s r.o. L.Hrádok 31429,57 14.10.2016 20.10.2016
ZSV0411201605 Triedený zber odpadov (2.14 MB) Obec Kalameny ENVI-PAK a.s. 0,00 30.06.2016 6.07.2016
Dotácia pre TJ na r. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ na r. 2016 (1.73 MB) TJ BZ Kalameny Obec Kalameny 2 500.- 16.05.2016 20.05.2016
Z-D-2016-000582-00 Zmluva o výpožičke podperných bodov SEE Distribúcia (2.57 MB) Obec Kalameny SEE - Distribúcia, a.s. Žilina dohoda 17.05.2016 17.05.2016
10/5/2016 Kúpna zmluva na par. č. 740/2 a 1140/2 od M. Ulíkovej na multifunkč. ihrisko (2.36 MB) Obec Kalameny Milena Ulíková r. Balková, Kalameny 2 1 394.- Eur 10.05.2016 11.05.2016
Z17-014-0002/2016 Zmluva o dielo (5.89 MB) Obec Kalameny Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. 57 018,34 € 1.02.2016 21.04.2016
13.04.16 Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Elán na r. 2016 (1.52 MB) Obec Kalameny CVČ Elán Ružomberok 120 € 13.04.2016 18.04.2016
ZSV1120201505 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odpady (1.32 MB) Obec Kalameny ENVI-PAK a.s. 0,00 24.03.2016 29.03.2016
4300042015 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (4.99 MB) Obec Kalameny SSE-D Žilina 0,00 23.03.2016 29.03.2016
Dodatok č. 5 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0313/145 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kalameny (2.02 MB) Obec Kalameny Slovenská inovačná a energetická agentúra 151 228,03 € 15.03.2016 18.03.2016
7/3-2016 Zmluva o dielo na zhotovenie diela ,, Zhotovenie cestných komunikácií" (20.5 MB) Obec Kalameny IBV s.r.o. 1 130 846,22 7.03.2016 11.03.2016
Zmluva č. 26068 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostried. DPO SR na r. 2016 (3.46 MB) Obec Kalameny DPO SR 2 000,00 € 22.02.2016 22.02.2016
SBŠ 21012016 Zmluva o dielo - štúdia uskutočniteľnosti projektu k ŽoNFP z PRV akt.č.4 podopatr. č.7.2 (1.75 MB) Obec Kalameny- Premier Consulting EU 896.-€ ´+ odmena vo 21.01.2016 28.01.2016
SBŽ 16122015 Zmluva o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP (2.16 MB) Obec Kalameny Premier Consulting EU, s.r.o. 100€ + dph 16.12.2015 22.12.2015
SBŠ 16122015 Zmluva o dielo (1.71 MB) Obec Kalameny Premier Consulting EU, s.r.o. 896.- plus odmena v 16.12.2015 22.12.2015
SB07042015/3 Dohoda o zrušení zmluvy (282 kB) Obec Kalameny Premier Consulting EU 0,01 16.12.2015 21.12.2015
2015 Zmluva o dielo na opravu prístupovej cesty k TP (1.55 MB) Obec Kalameny RILINE s.r.o. 8008,08 € 9.11.2015 16.11.2015
KaHR-22VS-1001/0313/145 Dodatok č. 4 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0313/145 (4.38 MB) Obec Kalameny Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení SIEA 151228,03 29.10.2015 3.11.2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0313/145 Dodatok č. 4 o poskytnutí NFP (307 kB) Obec Kalameny SIEA 151 228,03 € 29.10.2015 3.11.2015
01/09/2015 Zmluva o dielo na zhotovenie diela ,,Multifunkčné ihrisko" (10.86 MB) Obec Kalameny VAAT, s.r.o. 75 249,08 26.10.2015 27.10.2015
963/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2015 (3.36 MB) Obec Kalameny Úrad vlády SR 40 000 € 22.10.2015 26.10.2015
13/10/2015 Zmluva o poskytnutí poradenských služieb E- VELA, s.r.o. (0.99 MB) Obec Kalameny E- VELA, s.r.o. 900,00 € 13.10.2015 19.10.2015
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Mandátna zmluva B&V Pro s.r.o. na uskutoč. VO (271 kB) Obec Kalameny B & V Pro s.r.o. 2 200,00 € 18.09.2015 25.09.2015
ZoD 04/09/2015 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kalameny (17.15 MB) Obec Kalameny GAAD REAL, s.r.o. 163 549,08 € 17.09.2015 23.09.2015
10/2015 Mandátna zmluva B&V Pro s.r.o. na uskutoč. VO (2.46 MB) Obec Kalameny B & V Pro s.r.o. 2 200,00 € 5.08.2015 10.08.2015
Dotácia pre TJ na r. 2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ na r. 2015 (1.63 MB) TJ BZ Kalameny Obec Kalameny 800.-€ 27.07.2015 31.07.2015
12/05/2015 Nájomná zmluva o užívaní pozemku (0.99 MB) Obec Kalameny Milena Ulíková r. Balková, Kalameny 2 20 €/rok 12.05.2015 12.05.2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0313/145/D3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kalameny (1.86 MB) Obec Kalameny Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení SIEA 151228,03 24.04.2015 27.04.2015
4/2015 Zmluva o realizácii Verejného obstarávania (2 MB) Obec Kalameny Ultima Ratio s.r.o 1 000,00 € 26.01.2015 30.01.2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0313/145 Zmluva o poskytnutí NFP (4.48 MB) Obec Kalameny Slovenská inovačná a energetická agentúra 151 228,03 € 12.12.2014 18.12.2014
Dodatok č.02 k zmluve č. 9100093541 Zmluva o dodávke plynu (1.07 MB) Obec Kalameny SPP, a.s. 0,0357 za kWh 7.06.2014 13.06.2014
06 Zmluva o poskytnutí dotácie (585 kB) TJ BZ Kalameny Obec Kalameny 1 500,00 € 1.06.2014 6.06.2014
Dodatok k zmluve č. 111607505D100 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (1.1 MB) Obec Kalameny Slovak Telekom, a.s. podľa ceníka HAPPY M 10.04.2014 16.04.2014
02 Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ (662 kB) CVČ Elán Obec Kalameny 162,00 € 25.02.2014 3.03.2014
01 Zmluva o reklame (455 kB) RILINE, s.r.o Obec Kalameny formou produktu 30.01.2014 5.02.2014
05/2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (1.52 MB) Obec Kalameny AUDIT CENTRE, s.r.o. 360,00 € 17.01.2014 23.01.2014
12/2013, Kúpna zmluva (457 kB) Obec Kalameny COOP Jednota podľa ceníka 27.08.2013 30.08.2013
11/2013 Zmluva o dielo (1.7 MB) Obec Kalameny RILINE s.r.o. 11 157,23 € 2.08.2013 7.08.2013
10/2013 Zmluva o dielo (1.57 MB) Obec Kalameny Michal Sivčák podľa cenovej ponuky 30.07.2013 5.08.2013
9/2013, 6/7/2013 Zmluva o poskytnutí fin. čiastky na činnosť v roku 6/7/2013 (242 kB) Obec Kalameny MONDI SCP,a.s. 2 000,00 € 24.07.2013 26.07.2013
8/2013, 58/SZUŠ-2012/2013 Dodatok č.1 k zmluve o vzájomnej spolupráci (237 kB) SZUŠ Ružomberok Obec Kalameny podľa dohody 20.06.2013 24.06.2013
7/2013 KAHR-22VS-1001/0313/145 DoDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (4.07 MB) Obec Kalameny Slovenská inovačná a energetická agentúta Bratislava v zmysle cenníka 10.06.2013 12.06.2013
6/2013, 1215452 Zmluva SLOVGRAM v zmysle Autorského zákona (1.8 MB) Obec Kalameny SLOVGRAM-nezávislá spol. výkonných umelcov zvuk.a obraz.záznamov podľa dohody 27.05.2013 29.05.2013
5/2013,4203305670 Zmluva o pripojení zariadeniaí SSE - chatka (1.6 MB) Obec Kalameny SSE - Distribúcia v zmysle cenníka SSE 28.03.2013 28.03.2013
4/2013 , KaHR-22VS-1001/0313/145 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (46.01 MB) Obec Kalameny Ministerstvo hospodárstva SR 151 228,03 € 1.02.2013 7.02.2013
3/2013 Kúpna zmluva - predaj pozemku (2.5 MB) Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Obec Kalameny 200,00 € 28.01.2013 30.01.2013
4/2013, Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 26/2011 Zmluva o dielo č.26/2011dodatok č.1a cenová ponuka (2.96 MB) Obec Kalameny BK PLUS KOMPANY, s.r.o. 158 414,23 28.01.2013 29.01.2013
2/2013, č.A/905/12/2008 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programov (700 kB) Obec Kalameny Topset Solutions, s.r.o. Stupava 51,78 € 23.01.2013 25.01.2013
1/2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (1.9 MB) Obec Kalameny Slovak Telekom, a.s. v zmysle cenníka 18.01.2013 24.01.2013
21/2012 Zmluva o bežnom účte na dotácie (698 kB) Obec Kalameny VÚB, a.s. Ružomberok 60,00 € - za zriaden 13.12.2012 19.12.2012
20/2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb (3.16 MB) Obec Kalameny občania z obce Kalameny 0,00 € 28.09.2012 1.10.2012
19/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci - SZÚŠ (4.37 MB) Obec Kalameny SZÚŠ, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 17,00 € na žiaka 17.09.2012 21.09.2012
18/2012, 120830/0133 Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov (2.19 MB) Obec Kalameny INSA, s.r.o. 926 01 Sereď bezodplatne 30.08.2012 31.08.2012
17/2012, 1/7/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť (1.3 MB) Obec Kalameny MONDI SCP, a.s. 2 000,00 € 20.08.2012 24.08.2012
16/2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na odev a textil (605 kB) Obec Kalameny Pomocný aniel, s.r.o. 0,00 € 16.08.2012 21.08.2012
15/2012, 9100093541 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu (1.03 MB) Obec Kalameny SPP, a. s. v zmysle cenníka 23.07.2012 31.07.2012
14/2012 Dohoda č.16 § 50j/2012 (4.97 MB) Obec Kalameny ÚPSVaR Ružomberok v zmysle dohody 31.05.2012 1.06.2012
13/2012 Zmluva o spolupráci -zateplenie (2.75 MB) Obec Kalameny Centrálny obstarávateľ 96,00 € 15.05.2012 21.05.2012
12/2012, TP 4041114855911 Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb a elektro. komunik.-MŠ pev. link (2.14 MB) Obec Kalameny Slovak Telekom, a.s. v zmysle cenníka 15.05.2012 21.05.2012
11/2012, TP 4042114713911 Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb a lektron. komunik.-OcÚ pev. linka (4.3 MB) Obec Kalameny Slovak Telekom, a.s. v zmysle cenníka 15.05.2012 21.05.2012
10/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb, elektronických komunikáci - SIM KARTA (2.97 MB) Obec Kalameny Slovak Telekom, a.s. v zmysle cenníka 14.05.2012 21.05.2012
9/20112 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecbných služieb (3.26 MB) Obec Kalameny občania z obce Kalameny 0,00 € 30.03.2012 4.04.2012
8/2012 Zmluva o dodávke a dist. elektriny- MŠ (2.9 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
7/2012 Zmluva o dodávke a dist. elektriny- KD,OcÚ (2.89 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
6/2012 zmluva o dodávke a dist. el. energ.-VO (2.91 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
5/2012 zmluva o dodávke a dist. el. energ.- PZ (2.9 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
4/2012 zmluva o dodávke a dist. el. energ.- chatka (2.9 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
3/2012 zmluva o dodávke a dist. el. energ.- DS (2.92 MB) Obec Kalameny Stredoslovenská energetika, a.s. v zmysle cenníka SSE 15.02.2012 21.02.2012
2/2012 Zmluva o spolupráci verejné obstarávanie - komunálne služby (0.99 MB) Obec Kalameny Centrálny obstarávateľ 800,00 € 10.02.2012 16.02.2012
1/2012 Zmluva o mediálnej službe - Spoločník (0.99 MB) Obec Kalameny SOVAM, s.r.o. 1 cent za každého ob 16.01.2012 20.01.2012
12/2011 Ramcová kúp. zmluva o dodávkach tovaru (984 kB) Obec Kalameny VEREX-ELTO a.s. dohodou- podľa aktuá 21.11.2011 25.11.2011
KZ - 11/2011 KZ Roman Trnovský s manželou-odpredaj pozemku (1.38 MB) Roman Trnovský s manželou Obec Kalameny 320,00 € 25.10.2011 25.10.2011
10/2011 Zmluva o spolupráci-Potravinová banka Slovenska (1.54 MB) Obec Kalameny Potravinová banka Slovenska 0,00 € 28.09.2011 29.09.2011
KZ 9/2011 Dodatok č.1 KZ Ing. Juraj Lovich s manželou-odpredaj pozemku, Dodatok č.1 (487 kB) Ing Juraj Lovich s manželkou Obec Kalameny v pôvodnej zmluve 22.09.2011 29.09.2011
8/2011- KZ -9/2011 KZ Ing. Juraj Lovich s manželou-odpredaj pozemku (1.59 MB) Ing Juraj Lovich s manželkou Obec Kalameny 295,00 € 5.09.2011 12.09.2011
7/2011-SZUŠ 1-19/2011-2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci (1.54 MB) MŠ-Kalameny SZUŠ Štiavnická cesta Ružomberok podľa dohody 2.09.2011 9.09.2011
6/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti o ochranu pred povodňami (2.12 MB) Obec Kalameny UPSVaR Ružomberok 501,23 € /mes. na 1 31.05.2011 6.06.2011
5/25/2011 Zmluva o dielo (6.25 MB) Obec Kalameny BK PLUS KOMPANY, s.r.o. 191 495,85 € 7.05.2011 13.05.2011
4/2011- Dodatok č.1 k zml.č.34/2010 PoŠ krytie povodňových škôd KÚŽP (395 kB) Obec Kalameny KÚŽP 540,00 31.03.2011 6.04.2011
3/2011 Dohoda o podmienkach vykonávaniamenších obecbných služieb (1.66 MB) Obec Kalameny občania z obce Kalameny podľa dohody 1.04.2011 6.04.2011
2/2011 Zmluva verejné obstarávanie, Rekonštrukcia VO obce Kalameny (1.36 MB) Obec Kalameny Projekt partners, spol.s.r. o. 500,00 € 5.02.2011 1.03.2011
Dodatok č.4 Spoloč. staveb. úrad Zmluva ozriadení spoloč stavebného úradu-Dodatok č. 4 (210 kB) Obec Kalameny Obce St.Úr. 2,385 € /obyv. 26.01.2011 2.02.2011
Dodatok č.2 k zmluve Dodatok č.2 k zmluve o vzájomnej spolupráci SZUŠ (555 kB) SZUŠ Liptovská Štiavnica Obec Kalameny podľa dohody 2.09.2014 1.01.1970
6/2013,4203305670 Zmluva o pripojení zariadeniaí SSE - chatka (1.6 MB) Obec Kalameny SSE - Distribúcia podľa dohody 28.03.2013 1.01.1970