Číslo faktúryDodávateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 185105261 Peter Dreck s.r.o Kostým Mikuláša 77,84 20.11.2018 23.11.2018
Viac informácií 1800083 IŠstav, s.r.o. Materiál - Farby Mš, pódium ihrisko 222,84 29.10.2018 23.11.2018
Viac informácií 7264217510 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 189,- 01.11.2018 14.11.2018
Viac informácií 2018000264 DP Obec Lúčky Odvoz odpadu 56,70 31.10.2018 14.11.2018
Viac informácií 1018111711 Osobný údaj.sk, s.r.o, Výkon zodpovednej osoby 11/2018 42,- 01.11.2018 14.11.2018
Viac informácií 2468957816 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 49,60 01.11.2018 14.11.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 06.01.2018 14.11.2018
Viac informácií 1823400009 COOP Jednota Potraviny MŠ 10/2018 114,57 31.10.2018 14.11.2018
Viac informácií 18058 OPRN DOOR s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP z Enviromentálneho fodnu 600,- 28.09.2018 31.10.2018
Viac informácií 18001/31 Zástavky, spol.s.r.o Certifikovaná detská zostava. záhrada MŠ 1 708,- 08.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 2018442627 TS Ružomberok TKO 9/2018 počet nádob 269 462,36 12.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 1825051365 PROCAR, a.s. Prehliadka motorového vozidla Daily DHZ 139,51 04.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 10180621 GRENSTAVE Materiál, farby 102,91 30.09.2019 26.10.2018
Viac informácií 8219026186 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 56,63 08.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 180010 Anton Briš Toner Samsung 46,- 10.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 1018101714 osobnyudaj.sk, s.r.o Výkon zodpovednej osoby 10/2018 42,- 01.10.2018 26.10.2018
Viac informácií 7318998781 SPP, a.s. SPP 114,- 01.10.2018 26.11.2018
Viac informácií 2018147 Jozef Frič Dovoz zeminy záhrada MŠ 59,28 21.09.2018 19.10.2018
Viac informácií 2464464482 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 42,91 02.10.2018 19.10.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 06.01.2018 19.10.2018
Viac informácií 1888158 Liptov SK, s.r.o. Webhosting doméy kalameny.sk 26,- 22.08.2018 19.10.2018
Viac informácií 20180543 ProlZS, s.r.o. Dýchacie prístroje DHZ 1 112,47 19.09.2018 19.10.2018
Viac informácií ZMOS Bratislava Mimoriadne členské za DCOM 474,- 27.09.2018 19.10.2018
Viac informácií 20181534 LIBETO, a.s. Cement 31,04 14.09.2018 19.10.2018
Viac informácií 1823400008 COOP Jednota Potraviny MŠ 09/2018 184,65 30.09.2018 12.10.2018
Viac informácií 1888178 Liptov SK, s.r.o. Predaj domény kalameny.sk 50,- 26.09.2018 12.10.2018
Viac informácií 2018037 Slovenské inžiniersko priemyselné stavby s.r.o. Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 9 443,52 31.08.2018 28.09.2018
Viac informácií 2018442326 TS Ružomberok TKO 8/2018 počet nádob 435 747,68 14.09.2018 28.09.2018
Viac informácií 2018006891 BPP s.r.o Hojdačky MŠ 570,20 17.09.2018 28.09.2018
Viac informácií 18194 Juraj PAška - INEP Materiál MŠ -podlaha 62,50 31.08.2018 28.09.2018
Viac informácií 8217040300 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 55,22 07.09.2018 28.09.2018
Viac informácií 11181066 DomSTAV Materiál - pódium ihrisko 38,28 05.09.2018 21.09.2018
Viac informácií 245994461 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 36,21 01.09.2018 21.09.2018
Viac informácií 1800029 VALEX SK s.r.o. Chladnička KD 569,- 12.09.2018 21.09.2018
Viac informácií 2018036 Slovenské inžiniersko priemyselné stavby s.r.o. Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 12 597,59 31.08.2018 21.09.2018
Viac informácií 13200696618 SSE Upomienka 3,60 31.08.2018 14.09.2018
Viac informácií 132000696618 SSE Polročná platba - elektrika Dom smutku 201,- 06.01.2018 14.09.2018
Viac informácií 7600051483 Okay Slovakia, s.r.o. Kombinovaný sporák - Materská škola 243,- 05.09.2018 14.09.2018
Viac informácií 20181363 Libeto a.s. Betón 84,01 24.08.2018 14.09.2018
Viac informácií 1018091711 Osobný údaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5 Košice Výkon zodpovednej osoby 09/2018 42,- 01.09.2018 14.09.2018
Viac informácií 7323942247 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 37,- 01.09.2018 14.09.2018
Viac informácií 180192 PC Support, s.r.o. Vzdialené pripojenie Team Viewer 10,- 30.08.2018 14.09.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 06.01.2018 14.09.2018
Viac informácií 2018442001 TS Ružomberok TKO 7/2018 počet nádob 295 507,05 14.08.2018 03.09.2018
Viac informácií 3012002963 Arriva, Liorbus, a.s. Preprava - Jednota dôchodcov Banská Štiavnica 301,- 06.08.2018 03.09.2018
Viac informácií 134100720808 SSE Polročná platba - elektrika KD a OcÚ 1 106,- 06.01.2018 03.09.2018
Viac informácií 132100906588 SSE Polročná platba - elektrika Verejné osvetlenie 523,- 06.01.2018 03.09.2018
Viac informácií 132700748906 SSE Polročná platba - elektrika Požiarna zbrojnica 335,- 06.01.2018 03.09.2018
Viac informácií 132000696620 SSE Polročná platba - elektrika chatka 421,- 06.01.2018 03.09.2018
Viac informácií 1800056 IŠstav, s.r.o. Materiál Mš a OcU 295,90 10.08.2018 03.09.2018
Viac informácií 18080051 CBS spol, s.r.o. Aerofoto JAr/ Leto 2018 112,80 08.08.2018 31.08.2018
Viac informácií 20182779 Light Envirop Development, s.r.o. Materiál V3S DHZ 101,08 23.08.2018 31.08.2018
Viac informácií 8215068899 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 63,40 08.08.2018 31.08.2018
Viac informácií 2018032 Slovenské inžiniersko priemyselné stavby s.r.o. Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 9 169,68 08.08.2018 31.08.2018
Viac informácií 2018029 Slovenské inžiniersko priemyselné stavby s.r.o. Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 9 662,28 26.07.2018 24.08.2018
Viac informácií 2018033 Slovenské inžiniersko priemyselné stavby s.r.o. Výmena prelomenej rúry v ceste 2 014,54 08.08.2018 24.08.2018
Viac informácií 20180150 RILINE, s r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - práce naviac 5 076,32 12.07.2018 17.08.2018
Viac informácií 2018080023 osobnyudaj.sk, s.r.o Činnosť zodpovednej osoby za 08/2018 42,- 03.08.2018 17.08.2018
Viac informácií 20180131 Koberce MAx s.r.o. Materiál PVC pre MŠ 898,58 20.07.2018 17.08.2018
Viac informácií 2018441713 TS Ružomberok TKO 6/2018 počet nádob 295 507,04 14.08.2018 17.08.2018
Viac informácií 1816504906 TUV SUD Slovakia, s.r.o. Posudenie dokumentácie plyn. zariadenia - Požiarna zbrojnica 228,- 22.06.2018 10.08.2018
Viac informácií 1823400007 COOP Jednota Potraviny MŠ 07/2018 59,29 31.07.2018 10.08.2018
Viac informácií 2455489542 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 36,11 01.08.2018 10.08.2018
Viac informácií 132100906588 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 01.02.2018 10.08.2018
Viac informácií 20181062 Libeto a.s. Štrk 26,61 24.07.2018 10.08.2018
Viac informácií 818023511 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné MŠ 26,61 26.07.2018 10.08.2018
Viac informácií 818023512 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné OCÚ- chatka 43,19 26.07.2018 10.08.2018
Viac informácií 818018454 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné OCÚ 17,- 24.07.2018 10.08.2018
Viac informácií 7318958805 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 18,- 01.08.2018 10.08.2018
Viac informácií 1823400006 COOP Jednota Potraviny MŠ 06/2018 137,59 30.06.2018 03.08.2018
Viac informácií 1823400005 COOP Jednota Potraviny MŠ 05/2018 169,72 31.05.2018 03.08.2018
Viac informácií RTVS RTVS Nedoplatok k 31.01.2018 98,78 30.05.2018 03.08.2018
Viac informácií 20180148 RILINE, s r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 50 000,- 12.07.2018 27.07.2018
Viac informácií 20180148 RILINE, s r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 30 753,92 12.07.2018 27.07.2018
Viac informácií 18035 SIGAS, s.r.o. Vybudovanie STL pripojovacieho plynovodu POžiarna zbrojnica 1 257,60 29.06.2018 27.07.2018
Viac informácií 2018089 GEMER KOVO s.r.o. Dopravné značky 434,64 13.07.2018 27.07.2018
Viac informácií 8213111018 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 121,74 08.07.2018 23.07.2018
Viac informácií 1020182154 FIRE, s.r.o. Materiál DHZ 1 771,80 16.07.2018 23.03.2018
Viac informácií 2018441659 TS Ružomberok Uloženie TKO - kontajner 137,59 03.07.2018 23.07.2018
Viac informácií 20181348 Florian, s.r.o. Materiál DHZ 1 237,84 28.06.2018 13.07.2018
Viac informácií Komunálna poistovna Poistka KD 173,32 31.05.2018 13.07.2018
Viac informácií RTVS Služby verejnosti poskytované RTVS 111,48 13.05.2018 13.07.2018
Viac informácií 54/2018 Spoločník, s.r.o. Regionálne noviny - Spoločník 2018 druhý porok 47,- 25.06.2018 13.07.2018
Viac informácií 2451042691 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 37,98 02.07.2018 13.07.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 01.02.2018 13.07.2018
Viac informácií 7318939971 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 18,- 01.07.2018 13.07.2018
Viac informácií 2018441398 TS Ružomberok TKO 5/2018 počet nádob 278 477,82 12.06.2018 29.06.2018
Viac informácií 8211031125 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 53,94 08.06.2018 29.06.2018
Viac informácií 15943811 INPROST s.r.o. Obecné noviny 20,80 01.06.2018 29.06.2018
Viac informácií 10180309 GRENSTAVE č. 10180309 Dlažba a obrubníky 1 651,73 31.05.2018 22.06.2018
Viac informácií 1800045 Šport MIX, s.r.o Trofej DHZ 110,70 30.05.2018 22.06.2018
Viac informácií 2018000108 DP Obec Lúčky Čistenie cesty a odvoz zeminy 70,08 04.06.2018 22.06.2018
Viac informácií 17404 Mikrocom, s.r.o Polročná platba - internet MŠ 50,- 01.06.2018 15.06.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 16.01.2018 15.06.2018
Viac informácií 7318920507 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 19,- 01.06.2018 15.06.2018
Viac informácií 180858 Safirs, s.r.o. Základná odborná príprava DHZ 180,- 24.05.2018 15.06.2018
Viac informácií 2446600848 Orange, a.s. Pevná linka Ocu, Mš, internet VO 36,16 01.06.2018 08.06.2018
Viac informácií 20180176 TENDERnet s.r.o. Licencia na využívanie softvéru 150 02.05.2018 08.06.2018
Viac informácií 2018441083 TS Ružomberok TKO 4/2018 počet nádob 282 484,70 11.05.2018 31.05.2018
Viac informácií 1080816 Safirs, s.r.o. Základná odborná príprava DHZ 156,- 14.05.2018 31.05.2018
Viac informácií 20180531 GIGABIT, s.r.o. Multifunkčná tlačiareň 120,- 14.05.2018 31.05.2018
Viac informácií 8209015929 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 60,77 08.05.2018 31.05.2018
Viac informácií Komunálna poistovna Poistka majetku MŠ 33,83 08.05.2018 31.05.2018
Viac informácií 11180150 Premier Consulting EU, s.r.o. PRV- Odmena po schválení, zluva o dielo 3.649,24 12.04.2018 18.05.2018
Viac informácií Komunálna poistovna Poistka motorového vozidla Praga V3S 122,40 18.04.2018 18.05.2018
Viac informácií 2018000059 DP Obec Kalameny Zemné práce 96,- 27.04.2018 18.05.2018
Viac informácií 1823400004 COOP Jednota Potraviny MŠ 04/2018 125,80 30.04.2018 18.05.2018
Viac informácií 18112 Edu Work. s.r.o. Mikrofon, kabel, stojan 75,60 04.05.2018 18.05.2018
Viac informácií 7318900613 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 46,- 01.05.2018 18.05.2018
Viac informácií 2442151176 Orange, a.s. Telefón pevná linka Ocu, Mš, internet VO, DSL 15 36,22 01.05.2018 18.05.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Opakovaná dodávka plynu MŠ 36,- 06.01.2018 18.05.2018
Viac informácií 11180154 Premier Consulting EU, s.r.o. PRV- Odmena po schválení 1.346,50 12.04.2018 11.05.2018
Viac informácií 2018440768 TS Ružomberok TKO 3/2018 počet nádob 260 446,89 12.04.2018 27.04.2018
Viac informácií 8400136623 SPP, a.s. Poplatok za pripojenie - plyn Požiarna zbrojnica 216,36 16.04.2018 27.04.2018
Viac informácií 18068 Edu Work, s.r.o Tlakové reproduktory 90,- 10.04.2015 27.04.2018
Viac informácií 8207013774 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,57 08.04.2018 27.04.2018
Viac informácií 7323840115 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 119,- 01.04.2018 27.04.2018
Viac informácií 1823400003 COOP Jednota Potraviny MŠ 03/2018 175,66 31.03.2018 27.04.2018
Viac informácií 18040171 CBS spol, s.r.o. Aerofoto JAr/ Leto 2018 114,- 09.04.2018 20.04.2018
Viac informácií 2437698460 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 44,34 29.03.2018 20.04.2018
Viac informácií 1807478 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a vyrobcom zvuk - obraz 38,50 26.03.2018 20.04.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 01.02.2018 13.04.2018
Viac informácií 6001851522 VÚB a.s. Vypracovanie správy za audit 66,- 11.04.2018 13.04.2018
Viac informácií 2018440474 TS Ružomberok TKO 2/2018 počet nádob 263 452,05 07.03.2018 29.03.2018
Viac informácií 1020180538 FIRE, s.r.o. Materiál DHZ 226,18 07.03.2018 29.03.2018
Viac informácií 18008 RHEA SK, s.r.o. Materiál DHZ 218,- 19.03.2018 23.03.2018
Viac informácií 8205023586 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,32 08.03.2018 23.03.2018
Viac informácií 180044 PC Support, s.r.o. Oprava WinIbeu 30,- 10.03.2018 23.03.2018
Viac informácií 1823400002 COOP Jednota Potraviny MŠ 02/2018 64,96 28.02.2018 23.03.2018
Viac informácií 7318860782 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 217,- 01.03.2018 23.03.2018
Viac informácií 2433249437 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 36,12 01.03.2018 23.03.2018
Viac informácií 180100009 Project PARTNERS spol. s.r. Vypracovanie 2. monitorovacej správy - rekonštruk. verej osvetlenia 180,- 19.03.2018 16.03.2018
Viac informácií 201819 Psychologické centrum s.r.o. Psychologické vyšetrenie na vedenie motor.vozidla DHZ 120,- 19.02.2018 16.03.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 01.02.2018 16.03.2018
Viac informácií 2018263 ZORVC Martin Publikácia účtovné súvzťažnosti 26,- 26.02.2018 16.03.2018
Viac informácií 2181103756 SOZA Licencia za verejné použitie hudobných diel 20,40 14.02.2018 16.03.2018
Viac informácií 1823400001 COOP Jednota Potraviny MŠ 01/2018 172,56 31.01.2018 23.02.2018
Viac informácií 2018440230 TS Ružomberok TKO 1/2018 počet nádob 423 727,06 09.02.2018 23.02.2018
Viac informácií 134100720808 SSE Polročná platba - KD a OcU 1 106,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 132100906588 SSE Polročná platba - elektrina Verejné osvetlenie 523,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 15943817 INPROST s.r.o. Obecné noviny 67,60 01.12.2017 16.02.2018
Viac informácií 8203047434 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,95 08.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 132000696620 SSE Polročná platba - elektrina chatka 421,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 132700748906 SSE Polročná platba - elektrina Požiarna zbrojnica 335,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 7318840682 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 230,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 132000696618 SSE Polročná platba - elektrina dom smutku 201,- 01.02.2018 16.02.2018
Viac informácií 2428799901 Orange, a.s. Pevná linka Ocu, Mš, internet VO 44,44 01.02.2018 09.02.2018
Viac informácií 132000696619 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 36,- 06.01.2018 09.02.2018
Viac informácií 2018003 Jozef Frič Dovoz štrku a triedený štrk 126,56 16.01.2018 02.02.2018
Viac informácií 14/2018 Spoločník, s.r.o. Regionálne noviny - Spoločník 2018 47,- 20.01.2018 02.02.2018
Viac informácií 2220001563 GUMEX Pneumatiky - traktor 38,70 19.01.2018 02.02.2018
Viac informácií 5100001642 SPP, a.s. Preplatok faktúry - plyn MŠ 43,37 15.01.2018 02.02.2018
Viac informácií 818007239 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné MŠ a OCÚ 26,86 22.01.2018 02.02.2018
Viac informácií 7313843189 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 237,- 15.01.2018 02.01.2018
Viac informácií 1723400011 COOP Jednota Potraviny MŠ 12/2017 141,44 31.12.2018 26.01.2018
Viac informácií 8200000012 ZAHAS, s.r.o. Materiál - výtokové koleno DHZ 74,60 25.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 20180158 Pilex Pracovný odev Trnovský B. 111,94 15.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180025793 SSE Nedopatok elektriny chatka 496,86 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180025882 SSE Nedopatok elektriny Osvetová beseda 471,09 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 2017443181 TS Ružomberok TKO 12/2017 počet nádob 266 457,20 08.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 2018006 Ivan Littva Služby montážnej plošiny- vianočné osvetlenie 329,64 08.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180025774 SSE Nedopatok elektriny Dom smutku 220,09 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180026622 SSE Nedopatok elektriny Požiarna zbrojnica 201,68 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 1700686 MT elektro, s.r.o Materiál - vianočné osvetlenie 92,52 30.11.2018 26.01.2018
Viac informácií 557002709 IVES Služby - účtovný program 83,65 22.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 8201084908 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 54,83 08.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 2424354008 Orange, a.s. Pevná linka Ocu, Mš, internet VO 48,06 02.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180025783 SSE Nedopatok elektriny MŠ 16,97 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií 9180026884 SSE Nedopatok elektriny VO 14,33 06.01.2018 26.01.2018
Viac informácií RZMO Ružomberok Členský príspevok Ružomberok na rok 2018 142,2 09.01.2018 19.01.2018
Viac informácií ZMOS Bratislava Členský príspevok ZMOS Bratislava 78,21 08.11.2017 19.01.2018
Viac informácií ZORVC Martin Členský príspevok na rok 2018 98,60 14.11.2017 19.01.2018
Viac informácií 1723400010 COOP Jednota Potraviny MŠ 11/2017 238,51 30.11.2017 08.01.2018
Viac informácií 20170034 OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Členské za rok 2018 284,40 01.12.2017 08.01.2018
Viac informácií 91701929 Assecko Solutions, a.s. Program - evidencia obyvateľov 213,80 01.11.2017 08.01.2018
Viac informácií 41/2017 Obec Ivachnová Odhŕnanie snehu 62,50 19.12.2017 08.01.2018
Viac informácií 17VF07004 Ing. arch. Rastislav Gromnica Proj . dokumentácia- detské ihrisko s infraštrukúrou 4 000,- 07.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 20170894 Mesto Ružomberok Činnosť stavebného úradu za rok 2017 1 108,80 12.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 2017442974 TS Ružomberok TKO 11/2017 počet nádob 279 479,54 08.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 2017347 AUDIT CENTRE Audit učtovenje uzavierky 360,- 21.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 1017163 OZO, a.s. Zmesový komunálny odpad 258,49 13.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 2171715 TAKTIK vydaateľstvo, s.r.o. Učebné pomôcky Mš 127,40 12.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 170881 Ondrej Glemba Hasiace prístroje 62,40 20.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 5105717918 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,43 08.12.2017 29.12.2017
Viac informácií 15562017 Dobrovoľná požiarna ochrana Časpois požiarnik 9,- 30.11.2017 29.12.2017
Viac informácií 2017432 MP Profit.PB Verejné obstarávanie- detské ihrisko 300 30.11.2017 22.12.2017
Viac informácií 2017221 Jozef Frič Vývoz a nakladanie TKO 187,20 16.11.2017 22.12.2017
Viac informácií 7318799538 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 147 01.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 11171633 DomSTAV Materiál okapy KD 60,65 04.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 2419919312 Orange, a.s. Pevná linka Ocu, Mš, internet VO 54,15 02.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 16191 Mikrocom, s.r.o Polročná platba - internet MŠ 50,- 01.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 30.01.2017 15.12.2017
Viac informácií 61701 Juraj Haluška Darčeky na mikuláš 144,97 20.11.2017 15.12.2017
Viac informácií 2017442700 TS TKO ZA 10/2017 Počet nádob 292 626,73 10.11.2017 04.12.2017
Viac informácií 0103802600 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,32 08.11.2017 04.12.2017
Viac informácií 10170411 GRENSTAVE, s.r.o. Farba, riedidlo . náter zábralia okolo vody 74,11 31.10.2017 30.11.2017
Viac informácií 2017329 MP Profit PB, s.r.o. Príprava žiadosti o NFP výzva 1 200,- 25.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 328/11/17 UNI-JAS Ján Janec Poháre, misy, naberačky - kuchyňa KD 167,52 09.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 1725051492 PROCAR a.s. Prehliadka vozidla DAILY - DHZ 139,51 06.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 7313800710 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 125,- 01.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 2415485683 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 46,93 02.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 10.02.2017 20.11.2017
Viac informácií 170033 AB toner Toner Epson MX200 29,98 27.10.2017 20.11.2017
Viac informácií 170034 AB toner Toner HP Q 2612 15,- 27.10.2017 20.11.2017
Viac informácií 1900209304 OKAY Slovakia s.r.o. Sklokeramický sporák do KD 449,- 14.11.2017 20.11.2017
Viac informácií 1723400009 COOP Jednota Potraviny MŠ 10/2017 249,19 31.10.2017 03.11.2017
Viac informácií 2017192 Jozef Frič Štrk a rozŕňanie štrku cesta k termál. vrtu 527,28 30.09.2017 03.11.2017
Viac informácií 2017442434 TS TKO ZA 9/2017 Počet nádob 295 507,05 12.10.2017 03.11.2017
Viac informácií 4101932602 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 50,08 08.10.2017 03.11.2017
Viac informácií 7313780512 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 76,- 01.10.2017 23.10.2017
Viac informácií 2411046704 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 42,05 02.10.2017 23.10.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 10.02.2017 23.10.2017
Viac informácií 1723400008 COOP Jednota Potraviny MŠ 9/2017 220,15 30.09.2017 23.10.2017
Viac informácií 17234500007 COOP Jednota Potraviny MŠ 7/2017 77,43 31.07.2017 13.10.2017
Viac informácií 17234500006 COOP Jednota Potraviny MŠ 6/2017 269,56 30.06.2017 13.10.2017
Viac informácií 1723400005 COOP Jednota Potraviny MŠ 5/2017 285,40 31.05.2017 13.10.2017
Viac informácií 47/2017 GEODET- LIPTOV s.r.o. Vyhotovenie polohopisného a výškovopisného plánu ter. prameň 480,- 14.09.2017 13.10.2017
Viac informácií 2017442125 TS TKO ZA 8/2017 Počet nádob 419 720,18 14.09.2017 13.10.2017
Viac informácií 14/2017 Jozef Trnovský Maliarske práce v dome smútku 354,- 31.08.2017 06.10.2017
Viac informácií 1700012 VIZUALDK projekt, s.r.o Projekt -požiarna zbrojnica 600,- 13.09.2017 06.10.2017
Viac informácií 1701169 LIPTOV, s.r.o Webhosting domeny kalameny.sk 53,- 22.09.2017 29.09.2017
Viac informácií 2017441827 TS TKO ZA 572017 Počet nádob 281 482,98 04.08.2017 29.09.2017
Viac informácií 3419608898 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,43 08.09.2017 29.09.2017
Viac informácií 7318740437 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 25,- 01.09.2017 29.09.2017
Viac informácií 2406616997 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 36,03 02.09.2017 22.09.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 10.02.2017 22.09.2017
Viac informácií 17050 ARCHÍV TATRY s.r.o Správa registratúry- uloženie, vyradenie spisov 1 745,- 28.08.2017 22.09.2017
Viac informácií 2017231 MP Profit PB, s.r.o. Spracovanie žiadosti NFP- požiarna zbrojnica 360,- 23.08.2017 22.09.2017
Viac informácií 17603620 VERLAGDASHOFER Tvorba webových stránok 14,40 03.08.2017 08.09.2017
Viac informácií 3418643115 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 54,41 08.08.2017 08.09.2017
Viac informácií 2402195472 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 37,89 02.08.2017 08.09.2017
Viac informácií 2017000152 DP Obec Lúčky Dovoz betónu na cesty 29,10 07.08.2017 08.09.2017
Viac informácií 7318719643 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 12,- 01.08.2017 08.09.2017
Viac informácií 130001442785 SSE Elektroka KD a OCÚ 823,- 01.02.2017 25.08.2017
Viac informácií 1706032 MURAS, s.r.o Odvoz a uskladnenie TKO 494,11 30.06.2017 25.08.2017
Viac informácií 130001442771 SSE Elektroka Požiarna zbrojnoca 214,- 01.02.2017 25.08.2017
Viac informácií 130001382086 SSE Elektroka chatka 155,- 01.02.2017 25.08.2017
Viac informácií 130001442775 SSE Elektrina Dom smútku 84,- 01.02.2017 25.08.2017
Viac informácií 20170924 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 42,24 28.07.2017 25.08.2017
Viac informácií 817021291 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné MŠ a OCÚ 41,18 21.07.2017 25.08.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 10.02.2017 25.08.2017
Viac informácií 20170948 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 25,85 31.07.2017 25.08.2017
Viac informácií 20172320 FIRE systém, s.r.o. Materiálno- tech. vybavenie pre DHZ 3.000,- 02.08.2017 11.08.2017
Viac informácií 20170885 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 64,62 21.07.2017 11.08.2017
Viac informácií 20170889 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 32,32 24.07.2017 11.08.2017
Viac informácií 917004191 Wolters Kluwer s.r.o. Kniha - rada školy pre MŠ 11,79 24.07.2017 11.08.2017
Viac informácií 2017441539 TS TKO ZA 6/2017 Počet nádob 282 484,70 11.07.2017 30.07.2017
Viac informácií 1788145 LIPTOV, s.r.o Záloha na výrobu Web stránky 350,- 19.07.2017 30.07.2017
Viac informácií 3417676811 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,53 08.07.2017 30.07.2017
Viac informácií 170227 PC Support, s.r.o. Inštalácia WinIbeu - uzavierka roka 40.- 06.07.2017 30.07.2017
Viac informácií 170093 PC Support, s.r.o. Odstánenie chyby v programe 10,- 05.07.2017 30.07.2017
Viac informácií 7176300344 DOMESTAV Materiál do auta PRAGA V3S - DHZ 107,60 107,60 18.07.2017 28.07.2017
Viac informácií 1170038 ExpertGM spol, s.r.o. Dýchacie prístroje, oceľ. fľaša 1.745,- 20.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 2017441290 TS TKO ZA 5/2017 Počet nádob 290 498,45 13.06.2017 14.07.2017
Viac informácií Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie Praga V3S 122,40 04.07.2017 14.07.2017
Viac informácií Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie KD 167,30 21.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 1020170005 Komposesorát pozemkové spoločenstvo Kalameny Prenájom V3S na prevoz guľatiny na pílu 119,99 15.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 20170737 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 51,70 27.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 2397811801 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 39,11 02.07.2017 14.07.2017
Viac informácií 130001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33,- 10.02.2017 14.07.2017
Viac informácií 20170741 Libeto, a.s. Cement na údržbu ciest 32,32 27.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 20170065 Medicstar, s.r.o. Znalecký posudok - Emília Balková 15,- 30.06.2017 14.07.2017
Viac informácií 7218978173 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 12,- 01.07.2017 14.07.2017
Viac informácií 7318679427 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 13,- 01.06.2017 30.06.2017
Viac informácií ZMOS Bratislava Členský príspevok na rok 2017 474,- 19.04.2017 30.06.2017
Viac informácií 1170316 TOPSET Solutions sr.o. Aktualizácia programov za rok 2017 51,78 31.03.2017 30.06.2017
Viac informácií 2017003 Jozef Čendula Šindeľ na informačnú tabuľu 81,60 14.06.2017 30.06.2017
Viac informácií 3416700837 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 59,86 08.06.2017 30.06.2017
Viac informácií 15025 Mikrocom, s.r.o Polročná platba - internet MŠ 50,- 01.06.2017 30.06.2017
Viac informácií 61/2017 Spoločník, s.r.o. Regionálne noviny - Spoločník 46,- 08.06.2017 30.06.2017
Viac informácií 2017000085 DP Obec Lúčky Odŕňanie snehu 30,- 07.06.2017 30.06.2017
Viac informácií 2017046 Šport MIX, s.r.o DHZ - trofeje 124,83 25.05.2017 16.06.2017
Viac informácií 2393471040 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ, MŠ, Internet DSL 10, dátové prenosy VO 40,55 02.06.2017 16.06.2017
Viac informácií 13001381338 SSE Elektrina MŠ a ŠJ 33 10.02.2017 16.06.2017
Viac informácií 2017441040 Technické služby a.s. TKO 4/2017 počet nádob 285 489,85 12.05.2017 02.06.2017
Viac informácií 3415725676 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 50,17 08.05.2017 02.06.2017
Viac informácií 1710501032 Úrad pre reguláciu elekt. komunikácii Ročná úhrada za pridelené frekvencie DHZ 16,60 10.05.2017 26.05.2017
Viac informácií 17234000004 COOP Jednota Potraviny Mš 4/2017 209,85 30.04.2017 26.05.2017
Viac informácií 2017067 Jozef Urba - Uni SERVIS Prenájom plošiny, oprava osvetlenia 229,20 30.03.2017 26.05.2017
Viac informácií 130001381338 SSE, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 33,- 30.01.2017 26.05.2017
Viac informácií 35/2017 Ing. Peter Pavlík Znalecký posudok - parcely požiarnej zbrojnice 192,64 21.04.2017 19.05.2017
Viac informácií 2389098450 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 46,16 02.05.2017 19.05.2017
Viac informácií 7288772414 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opakovaná dodávka plynu Mš/2017 30,- 01.05.2017 19.05.2017
Viac informácií 17234000003 COOP Jednota Potraviny Mš 3/2017 256,78 31.03.2017 05.05.2017
Viac informácií 2017440763 Technické služby a.s. TKO 3/2017 počet nádob 396 680,64 12.04.2017 05.05.2017
Viac informácií 12/2017 GEODET- LIPTOV s.r.o. Geometrický plán . Požiarna zbrojnica 294,- 11.04.2017 05.05.2017
Viac informácií 3414751556 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 50,88 08.04.2017 05.05.2017
Viac informácií 7303674657 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 79,- 01.04.2017 21.04.2017
Viac informácií UNIQA Poistenie: Majetok a efekt 60,- 13.03.2017 21.04.2017
Viac informácií 2384690494 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 42,73 02.04.2017 21.04.2017
Viac informácií 1706664 SLOVGRAM ZA prenos zvukovo-obrazových záznamov 38,50 23.03.2017 21.04.2017
Viac informácií 130001381338 SSE, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 33,- 30.01.2017 21.04.2017
Viac informácií 17234000001 COOP Jednota Potraviny Mš 1/2017 219,51 28.02.2017 07.04.2017
Viac informácií 10170011 Jozef Vojtek ELPRA Nastavenie rádiovej siete DHZ 178,60 13.03.2017 07.04.2017
Viac informácií 170100005 PROJECT PARTNERS spol, s.r.o. Vypracovanie naslednej MS k projektu Verej. osvetlenia 60,- 16.03.2017 07.04.2017
Viac informácií 2017440444 Technické služby a.s. TKO 2/2017 počet nádob 253 434,86 10.03.2017 31.03.2017
Viac informácií 1594371 INPROST s.r.o. Obecné noviny rok 2017 67,60 01.12.2016 31.03.2017
Viac informácií 170009 AB toner Tonery 54,98 09.03.2017 31.03.2017
Viac informácií 3413778855 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,84 08.03.2017 31.03.2017
Viac informácií 20170023 Marianna Véghlová Reklama a propagácia obce 180,- 01.03.2017 31.03.2017
Viac informácií 7273765277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 144,- 01.03.2017 17.03.2017
Viac informácií 0251453270 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 41,40 02.03.2017 17.03.2017
Viac informácií 17234000002 COOP Jednota Potraviny Mš 2/2017 210,22 28.02.2017 17.03.2017
Viac informácií 130001381338 SSE, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 33,- 30.01.2017 17.03.2017
Viac informácií 2017440188 Technické služby a.s. TKO 1/2017 počet nádob 240 412,51 10.02.2017 10.03.2017
Viac informácií 2017000004 DP Obec Lúčky Odŕňanie snehu 225,- 07.02.2017 10.03.2017
Viac informácií 3412807039 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,43 08.02.2017 10.03.2017
Viac informácií 2171103607 SOZA Autorské práva - rozhlas 20,40 08.02.2017 28.02.2017
Viac informácií 130001442785 SSE, a.s. Elektrika KD 1/ polrok 2017 823,- 01.02.2017 28.02.2017
Viac informácií 130001442766 SSE, a.s. Elektrika VO 1/ polrok 2017 495,- 01.02.2017 28.02.2017
Viac informácií 130001442771 SSE, a.s. Elektrika PZ 1/ polrok 2017 214,- 01.02.2017 28.02.2017
Viac informácií 130001382086 SSE, a.s. Elektrika chatka 1/ polrok 2017 155,- 30.01.2017 28.02.2017
Viac informácií 1330001442775 SSE, a.s. Elektrika DS 1/ polrok 2017 84,- 01.02.2017 28.02.2017
Viac informácií 170004 AB toner Tonery 61,- 25.01.2017 28.02.2017
Viac informácií RVC ŠKolenie RVC- rozpočtovníctvo 19,- 28.02.2017
Viac informácií 1020170063 Tatraľan, s.r.o. Obrusy na stoly KD 259,20 06.02.2017 23.02.2017
Viac informácií 2171366 EXALOGIC, s.r.o. Licencia na mzdy dok 2017 100,- 01.02.2017 23.02.2017
Viac informácií 9170200338 SSE, a.s. Preplatok elektrina chatka /2016 1.832,44 13.0.12017 23.02.2017
Viac informácií 131500545752 SSE, a.s. Preplatok elektrina PZ/2016 37,96 13.01.2017 23.02.2017
Viac informácií 9167350744 SSE, a.s. Preplatok elektrina MŠ/2016 59,88 21.12.2016 23.02.2017
Viac informácií 9170234511 SSE, a.s. Preplatok elektrina MŠ/2016 4,58 14.01.2017 23.02.2017
Viac informácií 7273724790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn Mš 2/2017 152,- 01.02.2017 23.02.2017
Viac informácií RZMO Ružomberok Členské do regionálneho RZMO na rok 2017 138,- 07.12.2016 23.02.2017
Viac informácií 817003298 Vodárenská spoločnosť, a.s. Polročná platba za vodu OcÚ a MŠ 59,34 19.01.2017 23.02.2017
Viac informácií 13/2017 Spoločník, s.r.o. Regionálne noviny Soločník 2017 46,- 23.01.2017 23.02.2017
Viac informácií 0251453270 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 37,90 02.02.2017 17.02.2017
Viac informácií 130001381338 SSE, a.s. Opakovaná faktúra elektrina Mš/2017 33,- 30.01.2017 17.02.2017
Viac informácií 2016443283 Technické služby a.s. TKO 12/2016 počet nádob 249 427,98 11.01.2017 17.02.2017
Viac informácií 9170234510 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny - osvetová beseda,KD 255,88 14.01.2017 17.02.2017
Viac informácií 025/01/17 UNI-JAS Ján Janec Poháre, sklo vybavenie kuchyne KD 219,89 25.01.2017 17.02.2017
Viac informácií 5590023730 IVES Košice Učtovný program na rok 2017 83,65 16.01.2017 17.02.2017
Viac informácií 1623400005 COOP Jednota Potraviny Mš 12/2016 181,67 31.12.2016 17.02.2017
Viac informácií 10170004 Profi heating, s.r.o. Výmena plyn. kotla MŠ 2.677,50 16.01.2017 06.02.2017
Viac informácií 7318580639 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn Mš 1/2017 157,- 12.01.2017 06.02.2017
Viac informácií 7417868108 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nedpolatok plyn MŠ rok 2016 117,24 11.01.2017 06.02.2017
Viac informácií 20170004 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Spotrebné normy pre ŠJ 36,90 19.01.2017 31.01.2017
Viac informácií 10182017 DPO SR ČAspois - Požiarnik na rok 2017 9,- 18.01.2017 31.01.2017
Viac informácií RVC Čenské RVC Martin na ropk 2017 98,60 21.11.2016 20.01.2017
Viac informácií ZMOS Členské ZMOS Bratislava na rok 2017 78,21 16.11.2016 20.01.2017
Viac informácií 3411834602 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 54,12 08.01.2017 20.01.2017
Viac informácií Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie budovy Mš 53,33 20.12.2016 20.01.2017
Viac informácií 0251453270 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 36,55 02.01.2017 20.01.2017
Viac informácií RTV Bratislava Koncesionársky poplatok od 1.2017 do 6.2017 27,84 13.05.2016 20.01.2017
Viac informácií 1623400004 COOP Jednota Potraviny Mš 11/2016 261,07 30.11.2016 13.01.2017
Viac informácií 2016115 MIL SYSTÉM, s.r.o. Stoly a stoličky do KD 3 439,20 29.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 2016000305 DP Obec Lúčky Čistenie kanála a odhrňanie snehu 70,- 20.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 2016443059 Technické služby a.s. TKO 11/2016 počet nádob 268 460,64 14.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 2016248 AUDIT CENTRE, s.r.o. Audit účtovenj uzavierkyza rok 2015 360,- 07.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 20160049 Partnerstvo MAS Dolný Liptov Členské na rok 2017 284,40 01.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 91602849 Asseco Solutions, a.s. Program - miestne poplatky a obyvateľsto 213,80 25.11.2016 13.01.2017
Viac informácií 201612904 LegalSoft s.r.o. Pomôcky pre predškolákov Mš 199,35 19.12.2016 13.01.2017
Viac informácií 2016257 KOPLAST s.r.o. Žalúzie, montáž 56,40 15.12.2016 30.12.2016
Viac informácií SH/743/2016 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby - VZN 36,- 12.12.2016 30.12.2016
Viac informácií 7610864113 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,53 08.12.2016 30.12.2016
Viac informácií 20160868 Mesto Ružomberok Výkon činnosti stavebného úradu 754,18 01.12.2016 30.12.2016
Viac informácií 134100414774 SSE, a.s. Opakovaná faktúra Mš/2016 36,- 11.01.2016 30.12.2016
Viac informácií 1020160223 FIRE systém, s.r.o Vybavenie DHZ 358,50 28.11.2016 23.12.2016
Viac informácií 201601 Juraj Haluška Milulášske balíčky 161,40 23.11.2016 23.12.2016
Viac informácií 7313561591 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opakovaná dodávka plynu Mš/2016 102,- 01.12.2016 23.12.2016
Viac informácií 13847 Mikrocom, s.r.o. Internet Mš polročná platba 50,- 01.12.2016 23.12.2016
Viac informácií 0251453270 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 36,71 02.12.2016 23.12.2016
Viac informácií 20162447 Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT Kancelárske potreby - tlačivá 26,25 29.11.2016 16.12.2016
Viac informácií 2016000270 Obec Lúčky Uloženie odpadu na skládku 161,88 16.11.2016 16.12.2016
Viac informácií 1623400003 COOP Jednota Potraviny Mš 10/2016 176,25 01.11.2016 16.12.2016
Viac informácií 2016442783 Technické služby a.s. TKO10/2016 počet nádob 267 458,92 14.11.2016 16.12.2016
Viac informácií 7609897340 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 49,53 08.11.2016 16.12.2016
Viac informácií 2016000251 DP Obec Lúčky Odvoz odpadu 66,39 09.11.2016 30.11.2016
Viac informácií RVC ŠKolenie RVC- účtovníčka 19,- 25.11.2016
Viac informácií RVC ŠKolenie RVC- účtovná zavierka 19,- 25.11.2016
Viac informácií RVC ŠKolenie RVC - inventarizácia majetku 19,- 25.11.2016
Viac informácií 7323480706 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opakovaná dodávka plynu Mš/2016 87,- 01.11.2016 25.11.2016
Viac informácií 021453270 Orange Slovensko,a.s. Pevná linka Ocú, Mš, DSL 10, dátové prenosy VO 50,12 02.11.2016 25.11.2016
Viac informácií 134100414774 SSE, a.s. Opakovaná faktúra Mš/2016 36,- 11.01.2016 25.11.2016
Viac informácií 1623400002 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 9/2016 241,60 Eur 01.10.2016 04.11.2016
Viac informácií 2016442488 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 9/2016 255 nádob 438,30 Eur 13.10.2016 04.11.2016
Viac informácií 99757197 Poradca s.r.o. Mesačník - verejná správa 78,- Eur 25.10.2016 04.11.2016
Viac informácií 76080934367 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 49,32 Eur 08.10.2016 04.11.2016
Viac informácií 7313525310 SPP, a.s. Plyn MŠ 10/2016 52,- Eur 01.10.2016 21.10.2016
Viac informácií 0251453270 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10, osvetlenie 46,93 Eur 02.10.2016 21.10.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 10/2016 36,- Eur 11.01.2016 21.10.2016
Viac informácií 95160780 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- MŠ 20,04 Eur 31.08.2016 21.10.2016
Viac informácií 80160511 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- MŠ 14,47 Eur 30.09.2016 21.10.2016
Viac informácií 2016442146 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 8/2016 400 nádob 687,52 Eur 08.09.2016 30.09.2016
Viac informácií 95160780 GRENSTAVE, s.r.o Materiál - MŠ 126,80 Eur 31.08.2016 30.09.2016
Viac informácií 7607974983 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 49,62 Eur 08.09.2016 30.09.2016
Viac informácií 160906 AB toner EPSON a HP toner 45,98 Eur 06.09.2016 30.09.2016
Viac informácií 16VF 24 PRONOX plus s.r.o Nerezové stoly MŠ a KD 1 069,- Eur 02.09.2016 23.09.2016
Viac informácií 2354004442 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 39,57 Eur 02.09.2016 23.09.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 9/2016 36,- Eur 11.01.2016 23.09.2016
Viac informácií 7228723784 SPP, a.s. Plyn MŠ 09/2016 17,- Eur 01.09.2016 23.09.2016
Viac informácií 601487 ARRIVA Liorbus, a.s. Preprava osôb, SČK 150,- Eur 19.08.2016 23.09.2016
Viac informácií 16VF02410 FIRE systém Hasičská výstroj -DHZ 2 550,49 Eur 09.08.2016 02.09.2016
Viac informácií 2016441908 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 7/2016 257 nádob 441,73 Eur 12.08.2016 02.09.2016
Viac informácií 7607013701 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 50,57 Eur 08.08.2016 31.08.2016
Viac informácií 95160704 GRENSTAVE, s.r.o Materiál - MŠ 934,52 Eur 31.07.2016 31.08.2016
Viac informácií 130001249821 SSE a.s. Elektrina Chatka 2 /polrok 2016 910,- Eur 09.02.2016 26.08.2016
Viac informácií 1341004144773 SSE a.s. Elektrina OcÚ, KD 2 polrok 823,- Eur 11.01.2016 26.08.2016
Viac informácií 130001281717 SSE a.s. Elektrina Verejné osvetlenie 2/ polrok 495,- Eur 05.05.2016 26.08.2016
Viac informácií 1315005457552 SSE a.s. Elektrina PZ 2/ polrok 214,- Eur 11.01.2016 26.08.2016
Viac informácií 134100414772 SSE a.s. Elektrina DS 2 polrok 84,- Eur 11.01.2016 26.08.2016
Viac informácií 2349688120 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 44,65 Eur 02.08.2016 19.08.2016
Viac informácií 816022136 Vodárenská spoločnosť , a.s. Vodné OcÚ a MŠ od 21.01.2016- 19.07.2016 39,38 Eur 25.07.2016 19.08.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 8/2016 36,- Eur 11.01.2016 19.08.2016
Viac informácií 7313483990 SPP, a.s. Plyn MŠ 08/2016 8,- Eur 01.08.2016 19.08.2016
Viac informácií 16105 ARCHÍV TATRY s.r.o. Vypracovanie registratúrneho poriadku 96,- 21.07.2016 19.08.2016
Viac informácií 1623400001 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 6/2016 95,46 Eur 01.07.2016 12.08.2016
Viac informácií 23400616 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 6/2016 198,82 Eur 07.07.2016 12.08.2016
Viac informácií 2016800223 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 6/2016 98,08 Eur 14.07.2016 12.08.2016
Viac informácií 20160069 Medistar, s.r.o Zdravotný posudok odkázanosti 15,- Eur 01.07.2016 05.08.2016
Viac informácií 2016441618 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 6/2016 288 nádob 332,58 Eur 14.07.2016 29.07.2016
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistka KD od 20.07.2016 - 20.07.2017 167,30 Eur 23.06.2016 29.07.2016
Viac informácií 7606057904 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 53,62 Eur 08.07.2016 29.07.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 7/2016 36,- Eur 11.01.2016 29.07.2016
Viac informácií 2345320575 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 31,99 Eur 02.07.2016 29.07.2016
Viac informácií 7318444858 SPP, a.s. Plyn MŠ 07/2016 8,- Eur 01.07.2016 25.07.2016
Viac informácií 20160815 Disig, a.s. Kvalifikovaný systémový certifikát - elektronická pečať 103,20 Eur 24.06.2016 15.07.2016
Viac informácií RTVS Koncesionárske poplatok 27,84 Eur 13.05.2016 15.07.2016
Viac informácií 160100014 Project Partners spol. s.r.o Externý manažment projektu - rekonštrukcia ver. osvet. 480,- Eur 29.04.2016 15.07.2016
Viac informácií 23400516 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 5/2016 258,16 Eur 06.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 2016441525 TS Ružomberok a.s. Odvoz a uloženie odpadu 162,57 Eur 16.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 2016441327 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 5/2016 271 nádob 465,80 Eur 14.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 2016800186 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 5/2016 111,56 Eur 14.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 7605093094 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 50,41 Eur 08.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 68/2016 SPOLOČNÍK, s.r.o. Spoločník -regionálne noviny - mediálna služba 46,- Eur 15.06.2016 08.07.2016
Viac informácií 2016000089 DP obec Lúčky Odvoz odpadu 72,40 Eur 03.06.2016 30.06.2016
Viac informácií 16VF0051 Šport Mix, sr.o. Ceny- trofeje DHZ 69,03 Eur 31.05.2016 30.06.2016
Viac informácií 12704 Mikrocom, s.r.o. Internet MŠ - polročná platba 50,- Eur 01.06.2016 24.06.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 6/2016 36,- Eur 11.01.2016 24.06.2016
Viac informácií 2340969959 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 33,34 Eur 02.06.2016 24.06.2016
Viac informácií 7273553533 SPP, a.s. Plyn MŠ 06/2016 9,- Eur 01.06.2016 24.06.2016
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistenie majetku MŠ Kalameny 33,83 Eur 09.05.2016 17.06.2016
Viac informácií 23400416 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 4/2016 254,70 Eur 04.05.2016 10.06.2016
Viac informácií 23400316 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 3/2016 165,76 Eur 04.04.2016 10.06.2016
Viac informácií 2161979 Ing. Ján Buchanec BB Trade Mechanická metla 244,- Eur 30.05.2016 10.06.2016
Viac informácií 2016440992 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 4/2016 420 nádob 452,86 Eur 13.05.2016 03.06.2016
Viac informácií 2016800137 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 4/2016 102,02 Eur 12.05.2016 03.06.2016
Viac informácií 7604142680 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 48,82 Eur 08.05.2016 03.06.2016
Viac informácií 1607403 SLOVGRAM verejný prenos zvukových záznamov 38,50 Eur 18.05.2016 27.05.2016
Viac informácií 4132034708 SSE a.s. Obnovenie montáýnej blomby- priamy elektrometer 25,20 Eur 04.05.2016 27.05.2016
Viac informácií OF/2016/626 RVC Martin Publikácia - vedenie kroniky 7,- Eur 16.05.2016 27.05.2016
Viac informácií 20160014 MAS Dolný Liptov Vypracovanie PHSR 288,- Eur 08.03.2016 27.05.2016
Viac informácií 2336645406 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 39,81 Eur 02.05.2016 20.05.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 5/2016 36,- Eur 11.01.2016 20.05.2016
Viac informácií 7298470519 SPP, a.s. Plyn MŠ 05/2016 21,- Eur 01.05.2016 20.05.2016
Viac informácií SH/2013/2016 JUDr. Andrej Hlinka Právne služba 156,- Eur 18.04.2016 20.05.2016
Viac informácií 2016440689 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 3/2016 276 nádob 355,49 Eur 11.04.2016 06.05.2016
Viac informácií 2016800109 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 3/2016 101,37 Eur 14.04.2016 06.05.2016
Viac informácií 7603185944 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 51,20 Eur 08.04.2016 06.05.2016
Viac informácií 20160811 Stanislav Staš Materiál DHZ 2004,29 Eur 20.04.2016 06.05.2016
Viac informácií CVČ Elán Ružomberok Dotácia na 3 deti - záujomové krúžky 120,- Eur 13.04.2016 29.04.2016
Viac informácií 10160113 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- prístavba KD 82,58 Eur 31.03.2016 29.04.2016
Viac informácií 15160029 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- prístavba KD - zárubňa 67,15 Eur 31.03.2016 29.04.2016
Viac informácií INIQA poisťovňa a.s. Poistenie - majetok obce 60,- Eur 14.03.2016 29.04.2016
Viac informácií 7308416690 SPP, a.s. Plyn MŠ 04/2016 55,- Eur 01.04.2016 29.04.2016
Viac informácií 2332334447 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 36,67 Eur 02.04.2016 22.04.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 4/2016 36,- Eur 11.01.2016 22.04.2016
Viac informácií 160401 AB toner EPSON toner 33,98 Eur 01.04.2016 22.04.2016
Viac informácií 2016000032 DP obec Lúčky Odhŕňanie snehu 30,- Eur 07.03.2016 22.04.2016
Viac informácií 2016185 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školné za používanie RDST a telekomunikač. zariadení DHZ 54,- Eur 15.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 23400216 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 2/2016 199,67 Eur 04.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 1160556 Premier Consulting EU, s.r.o Odmena- zmluva o dielo 1 075,20 Eur 09.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 11160557 Premier Consulting EU, s.r.o Za vypracovanie žiadosti ZoNFP 120,- Eur 09.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 2016440427 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 2/2016 235 nádob 304,10 Eur 11.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 2016800061 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 2/2016 104,02 Eur 14.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 760223061 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 50,87 Eur 08.03.2016 08.04.2016
Viac informácií 2160900 Ing. Ján Buchanec BB Trade Krovinorez, olej, lanko 470,70 Eur 16.03.2016 29.03.2016
Viac informácií 2328045058 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 52,34 Eur 02.03.2016 29.03.2016
Viac informácií 160261 Safirs, s.r.o Školenie DHZO 240,- Eur 29.02.2016 29.03.2016
Viac informácií 7278505026 SPP, a.s. Plyn MŠ 03/2016 99,- Eur 01.03.2016 29.03.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 3/2016 36,- Eur 11.01.2016 29.03.2016
Viac informácií 15160011 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- prístavba KD 30,22 Eur 29.02.2016 29.03.2016
Viac informácií 10160066 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- prístavba KD 23,13 Eur 29.02.2016 29.03.2016
Viac informácií SOZA Autorské práva k hudobním dielam 20,40 Eur 11.03.2016 29.03.2016
Viac informácií 1160314 Topset Solutions, s.r.o Zmluva o aktualizácii programova a dodatkov 51,78 Eur 01.03.2016 25.03.2016
Viac informácií RTV Služby verejnostiposk&tnutie rozhlasom a televíziou 112,84 Eur 02.03.2016 18.03.2016
Viac informácií 2016007 Ján Čutka Ročná prehliadka plynového kotla MŠ 44,- Eur 24.02.2016 18.03.2016
Viac informácií 160301 AB toner Samsung- toner 86,- Eur 01.03.2016 18.03.2016
Viac informácií 23400116 COOP Jednota Potraviny pre MŠ 1/2016 166,72 Eur 02.02.2016 11.03.2016
Viac informácií 2016440188 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 1/2016 263 nádob 372,04 Eur 10.02.2016 11.03.2016
Viac informácií 2016440263 TS Ružomberok a.s. Uloženie TKO 487,75 Eur 24.02.2016 11.03.2016
Viac informácií 7601275261 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 60,44 Eur 08.02.2016 11.03.2016
Viac informácií 216020413 Asseco Solutions, a.s. program miestne dany a poplatky 2016 153,80 Eur 26.02.2016 04.03.2016
Viac informácií RZMO Členské 2016 RZMO Ružomberok 139,8 Eur 17.12.2015 04.03.2016
Viac informácií 2016800026 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 1/2016 105,50 Eur 14.02.2016 04.03.2016
Viac informácií 620/2015 ZMOS Členské 2016 RVC 76,89 Eur 20.11.2015 04.03.2016
Viac informácií FV1-0025/2016 TenderSolution E-VO, s.r.o Poradenské služby pri realizácii ver. obstarávania 240,- Eur 09.02.2016 04.03.2016
Viac informácií 2161528 EXALOGIC, s.r.o Sofware Mzdy a personalistika-Licencia 80,- Eur 11.02.2016 04.03.2016
Viac informácií 15160002 GRENSTAVE, s.r.o Materiál- prístavba KD 57,51 Eur 30.01.2016 04.03.2016
Viac informácií 232376119 Orange Slovensko, a.s. Pevná linka Ocú, MŠ a internet DSL -10 40,32 Eur 02.02.2016 26.02.2016
Viac informácií OF/2016/169 RVC Martin Publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2016 25,- Eur 15.02.2016 26.02.2016
Viac informácií 7781874826 Slovak Telekom, a.s. Doplatok a pevnú linku MŠ 2,86 Eur 02.02.2016 26.02.2016
Viac informácií 135000314046 SSE a.s. Elektrina Chatka 1 /polrok 2016 1 139,- Eur 11.01.2016 26.02.2016
Viac informácií 1341004144773 SSE a.s. Elektrina OcÚ, KD 1 polrok 823,- Eur 11.01.2016 26.02.2016
Viac informácií 134100414771 SSE a.s. Elektrina Verejné osvetlenie 1/ polrok 499,- Eur 11.01.2016 26.02.2016
Viac informácií 2015443250 TS Ružomberok a.s. Vývoz a uloženie TKO 12/2015 256 nádob 440,01 Eur 11.01.2016 26.02.2016
Viac informácií 1315005457552 SSE a.s. Elektrina PZ 1/ polrok 214,- Eur 12.01.2016 19.02.2016
Viac informácií 7223572100 SPP, a.s. Plyn MŠ 02/2016 105,- Eur 01.02.2016 19.02.2016
Viac informácií RVC Martin Členské 2016 RVC 98,60 Eur 19.10.2016 19.02.2016
Viac informácií 2015800440 TS Ružomberok a.s. Separovaný zber 12/2015 92,12 Eur 14.01.2016 19.02.2016
Viac informácií 134100414772 SSE a.s. Elektrina DS 1 polrok 84,- Eur 11.01.2016 19.02.2016
Viac informácií 816001983 Vodárenská spoločnosť , a.s. Vodné OcÚ a MŠ od 16.07. do 21.01.2016 53,70 Eur 22.01.2016 19.02.2016
Viac informácií 26/2016 SPOLOČNÍK, s.r.o. Za mediálnu službu v Spoločníku 46,- Eur 25.01.2016 19.02.2016
Viac informácií 134100414774 SSE a.s. Opakovaná dodávka elektriny MŠ a ŠJ 2/2016 36,- Eur 11.01.2016 19.02.2016
Viac informácií RVC Martin Školenie - účtovníctvo 19,- Eur 08.02.2016 19.02.2016
Viac informácií 10150711 GRENSTAVE, s.r.o Materiál na rigole 94,80 Eur 31.12.2015 15.02.2016
Viac informácií 5570021215 IVES Košice 20 Služby STP APV program WINIBEU 2016 83,65 Eur 03.02.2016 15.02.2016
Viac informácií 7600323807 Slovak Telekom, a.s. Za mobilné služby 65,51 Eur 08.01.2016 15.02.2016
Viac informácií 16000002 AB toner HP toner 16,- Eur 16.01.2016 15.02.2016
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistenie budova MŠ 53,33 Eur 22.12.2015 08.02.2016
Viac informácií 2016440009 TS a.s. Zmnesový TKO a poplatok za uloženie 79,40 Eur 21.01.2016 08.02.2016
Viac informácií Komunálna poisťovňa,a.s. Úrazové poistenie aktivačná činnosť 39.84 Eur 27.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 9160485243 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny- chatka 1 640,33 Eur 11.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 9160546981 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny- Požiarna zbrojnica 219,80 Eur 12.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 9160488906 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny- KD a OcÚ 205,80 Eur 11.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 7273468690 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 1/ 2016 108,- Eur 08.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 9160488898 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny- dom smútku 10,06 Eur 11.01.2016 08.02.2016
Viac informácií 9160488913 SSE, a.s. Preplatok elektriny - MŠ 31,33 Eur 11.01.2016 01.02.2016
Viac informácií 9160488892 SSE, a.s. Preplatok elektriny - verejné osvetlenie 22,47 Eur 11.01.2016 01.02.2016
Viac informácií 7421224266 SPP, a.s. Preplatok plyn MŠ 990,50 Eur 08.01.2016 29.01.2016
Viac informácií 12151028 Premier Consulting EU Za zmluvu 1 075,20 Eur 21.12.2015 29.01.2016
Viac informácií 75/2015 Ing. František Hric Vyhotovenie geometrického plánu 420,- Eur 18.12.2015 25.01.2016
Viac informácií 23450011 COOP Jednota Potraviny Mš 108,66 Eur 28.12.2015 25.01.2016
Viac informácií 9780962737 Slovak Telekom, a.s. Zmluvná pokuta, poplatky za pevnu sieť 158,35 Eur 02.01.2016 25.01.2016
Viac informácií 2016012 Milan Mlynárik Nákup reproduktorov na miestny rozhlas 100,50 Eur 11.01.2016 25.01.2016
Viac informácií 1916422274 Orange, a.s. Akontácia za telefon 1,- Eur 05.01.2016 25.01.2016
Viac informácií 0251453270 Orange, a.s. Inrternet DSL 10, telefin pevná linka 28,46 Eur 02.01.2016 18.01.2016
Viac informácií 7510932914 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 50,56 Eur 08.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 2015442999 TS a.s. TKO 11/2015 264 nádob 453,77 Eur 09.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 20150048 OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Členské na rok 2016 279,60 Eur 01.12.2015 08.01.2016
Viac informácií SH/837/2015 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby -VZN, trhové poriadok, hrobové miesta 126,- Eur 11.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 12151029 Premier Consulting EU Vypracovanie ZoNFP 120,- Eur 21.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 20158000395 TS a.s. Separovaný zber 11/2015 98,59 Eur 10.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 20150922 Mesto Ružomberok Stavebný úrad Doplatok za činnosť stavebného úradu 47,90 Eur 16.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 1500058 IŠstav, .s.r.o. Doprava štrku 44,40 Eur 28.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 23450010 COOP Jednota Potraviny Mš 206,88 Eur 02.12.2016 08.01.2016
Viac informácií 42/2015 VAAT, s.r.o. Multifunkčné ihrisko- stavebné práce 75 249,08 Eur 28.12.2015 08.01.2016
Viac informácií FV150084 GAAD REAL, s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia 163 549,08 Eur 15.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 20150675 ADVERTIS Yamaha PSR + stojan 203,- Eur 23.12.2015 08.01.2016
Viac informácií 2015245 AUDIT CENTRE, s.r.o. Audit účvovnej zavierkyza rok 2014 360,- Eur 10.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 1512236 insGraf, s.r.o. Nábytok predškoláci 312,20 Eur 17.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 2015149 Jozef Frič Dovoz posypového materiálu 120,49 Eur 30.11.2015 31.12.2015
Viac informácií 20150478 RILINE s.r.o. Oprava prístupovej cesty k termálnemu vrtu 8 008,08 Eur 16.11.2015 31.12.2015
Viac informácií 15150060 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál KD prístavba - podlaha 242,29 Eur 30.11.2015 31.12.2015
Viac informácií 7273450429 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ 12/ 2015 237,- Eur 01.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 615002 Juraj HAluška Darčeky na mikuláša 189,39 Eur 01.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 15943611 INPROST, s.r.o. Obecné noviny na rok 2016 67,60 Eur 01.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 1500188 3W, s.r.o. Za domenu www. 2016 57,- Eur 01.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 11599 Mikrocom, s.r.o. Internet MŠ - polročná platba 50,- Eur 01.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 4780045903 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 11/2015 35,27 Eur 02.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 2315175627 Orange, a.s. Internet DSL 10 - obec Kalameny 13,99 Eur 02.12.2015 31.12.2015
Viac informácií 53/2015 Geodet - Liptov s.r.o. Geometrický plán - miestne komunikácie 340,- Eur 26.11.2015 18.12.2015
Viac informácií 2015000258 Obec Lúčky Zmnesový TKO a poplatok za uloženie 203,55 Eur 19.11.2015 18.12.2015
Viac informácií 4132028429 SSE, a.s. Výmena elektomera -požiarna zbrojnica 50,40 Eur 27.11.2015 18.12.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 12/2015 39,- Eur 15.01.2015 18.12.2015
Viac informácií RVC Martin Školnie - účtovná závierka 19,- Eur 24.11.2015 18.12.2015
Viac informácií FV5161010838 CAMEA Tonery pre MŠ 163,80 Eur 23.11.2015 11.12.2015
Viac informácií 2015442703 TS a.s. TKO 10/2015 280 nádob 481,26 Eur 11.11.2015 11.12.2015
Viac informácií 2015800370 TS a.s. Separovaný zber 10/2015 105,64 Eur 12.11.2015 30.11.2015
Viac informácií 15010008 IPMS , s.r.o. Za konzultačnú a poradenskú činnosť k proj. dok. komunikácie 1 200,- Eur 30.10.2015 30.11.2015
Viac informácií 2015000240 DP Lúčky Odpad z cintorína 65,18 Eur 06.11.2015 30.11.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 11/2015 39,- Eur 15.01.2015 30.11.2015
Viac informácií 20150010 OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Vypracovanie PHSR 432,- Eur 29.10.2015 20.11.2015
Viac informácií 72343463700 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ november 2015 202,- Eur 01.11.2015 20.11.2015
Viac informácií 003/2015 Občianske združenie Naveky Závažná Vystúpenie FS - dom smutku 100,- Eur 01.11.2015 20.11.2015
Viac informácií 577913877 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 10/2015 35,99 Eur 03.11.2015 20.11.2015
Viac informácií 2310903551 Orange, a.s. Internet DSL 10 - obec Kalameny 13,99 Eur 02.11.2015 20.11.2015
Viac informácií 10150578 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál KD 98,10 Eur 31.10.2015 20.11.2015
Viac informácií 4124432687 SSE, a.s. Pripojovaci polatok - požiarna zbrojnica 43,34 Eur 11.11.2015 20.11.2015
Viac informácií Komunálna poisťovňa,a.s. Poistenie detí MŠ 2015/2016 30,16 Eur 30.10.2015 20.11.2015
Viac informácií 1544100639 VEREX - ELTO ,a.s. Žiarovka usporná - verejné osvetelenie 19,67 Eur 30.10.2015 20.11.2015
Viac informácií 201502 E-Vela, s.r.o. Vyhotovenie žiadostio NFP - poradenské a konzultačné služby 900,- Eur 26.10.2015 13.11.2015
Viac informácií 99754978 Poradca, s.r.o. Verejná správa rok 2015 78,- Eur 30.10.2015 13.11.2015
Viac informácií RVC Martin Školenie - kontrolórka 90,- Eur 12.11.2015 13.11.2015
Viac informácií RVC Martin Školnie - mzdová účtovníčka 19,- Eur 12.11.2015 13.11.2015
Viac informácií 23450008 COOP Jednota Potraviny Mš 226,53 Eur 06.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 11151620 DomStav s.r.o Materiál- izolácia v požiarnej zbrojnici 254,02 Eur 20.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 2015002 Ing. Ivan Dauda Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - multifunk. ihrisko 1 200,- Eur 12.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 2015442405 TS a.s. TKO 9/2015 300 nádob 515,64 Eur 12.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 2015800338 TS a.s. Separovaný zber 09/2015 108,84 Eur 12.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 7509004817 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 52,57 Eur 08.10.2015 06.11.2015
Viac informácií 1778155097 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 09/2015 37,57 Eur 03.10.2015 30.10.2015
Viac informácií 2015-09-06 ULTIMA RATIO Realizácia verejného obstarávania stav. práce. rekonštrrukcia osvet. 150,- Eur 16.09.2015 30.10.2015
Viac informácií 7208503397 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ oktober 122,- Eur 01.10.2015 30.10.2015
Viac informácií 1544100617 VEREX - ELTO ,a.s. Úsorná žiarovka na VO 15,13 Eur 30.09.2015 30.10.2015
Viac informácií 2306641025 Orange, a.s. Internet DSL 10 - obec Kalameny 13,99 Eur 02.10.2015 30.10.2015
Viac informácií 30/2015 BaV Pro s.r.o. Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cest. komunikácií 2 200,- Eur 30.09.2015 30.10.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 10/2015 39,- Eur 15.01.2015 19.10.2015
Viac informácií 15000034 Anton Briš Tonery 33,78 Eur 24.09.2015 19.10.2015
Viac informácií RVC Martin Školenie - rozpočtové pravidlá 19,- Eur 06.10.2015 09.10.2015
Viac informácií 2015800291 TS a.s. Separovaný zber 08/2015 114,66 Eur 14.09.2015 09.10.2015
Viac informácií 2015442120 TS a.s. TKO 8/2015 264 nádob 410,04 Eur 11.09.2015 09.10.2015
Viac informácií RZMOS Členský príspevok 461 obyvateľov x 0,30 € 138,30 Eur 29.01.2015 09.10.2015
Viac informácií 7508036448 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 52,46 Eur 08.09.2015 09.10.2015
Viac informácií 192015 DAQE s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumetácie - cestných komunikácií 4 800,- Eur 21.08.2015 30.09.2015
Viac informácií 152015 Anežka Bažíková Služby MB 200,- Eur 12.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 20150090 TIRNA Finančný spravodaj 2016 39,90 Eur 04.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 67/2015 SOVAM, s.r.o Regionálne noviny -Spoločník 36,- Eur 07.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 9777219417 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 08/2015 35,27 Eur 02.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 7318251593 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ september 39,- Eur 01.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 2302391174 Orange, a.s. Internet DSL 10 - obec Kalameny 13,99 Eur 02.09.2015 30.09.2015
Viac informácií 10150414 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál na KD 51,54 Eur 31.08.2015 30.09.2015
Viac informácií 15000031 Anton Briš Tonery 45,96 Eur 17.08.2015 25.09.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 9/2015 39,- Eur 15.01.2015 25.09.2015
Viac informácií 80150469 GRENSTAVE, s.r.o. Rúra na zrkadlo 18,61 Eur 31.08.2015 25.09.2015
Viac informácií Komunálna poisťovňa,a.s. Úrazové poistenie aktivačná činnosť 3,25 Eur 09.09.2015 25.09.2015
Viac informácií 1500033 IŠstav, .s.r.o. Materiál KD 555,45 Eur 02.09.2015 14.09.2015
Viac informácií 2015441928 TS a.s. TKO pristavenie a vývoz 43,97 Eur 28.08.2015 14.09.2015
Viac informácií 2015441834 TS a.s. TKO 7/2015 395 nádob 678,93 Eur 13.08.2015 14.09.2015
Viac informácií 2015800255 TS a.s. Separovaný zber 07/2015 103,46 Eur 13.08.2015 14.09.2015
Viac informácií 410150045 MERKUR SLOVAKIA s.r.o Snehové reťaze na traktor 95,- Eur 12.08.2015 14.09.2015
Viac informácií 7507068500 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 49,56 Eur 08.08.2015 14.08.2015
Viac informácií 134900167704 SSE, a.s. Elektrina KD a OcÚ 720,- Eur 15.01.2015 04.09.2015
Viac informácií 134900167706 SSE, a.s. Elektrina dom chatka 319,- Eur 15.01.2015 04.09.2015
Viac informácií 23450007 COOP Jednota Potraviny Mš 33,61 Eur 04.08.2015 04.09.2015
Viac informácií 23450006 COOP Jednota Potraviny Mš 265,24 07.07.2015 20.07.2015
Viac informácií 133300273243 SSE, a.s. Elektrina dom smútku 79,- Eur 15.01.2015 04.09.2015
Viac informácií 134900167703 SSE, a.s. Elektrina požiarna zbrojnica 32,- Eur 15.01.2015 04.09.2015
Viac informácií 7298293431 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ august 2015 19,- Eur 01.08.2015 04.09.2015
Viac informácií 2015FV005 Triton Security Kamerový systém na ihrisku 992,76 Eur 29.07.2015 04.09.2015
Viac informácií 2776265696 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 07/2015 40,49 Eur 02.08.2015 28.08.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 8/2015 39,- Eur 15.01.2015 28.08.2015
Viac informácií 1544100425 VEREX - ELTO ,a.s. Žiarovka usporná - verejné osvetelenie 22,70 Eur 27.07.2015 28.08.2015
Viac informácií 2298160277 Orange, a.s. Internet DSL 10 - obec Kalameny 13,99 Eur 02.08.2015 28.08.2015
Viac informácií 815017005 Vodáenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Vodné OcÚ a Mš od 19.03.2015 - 15.07.2015 30,43 Eur 21.07.2015 28.08.2015
Viac informácií 2015800232 TS a.s. Separovaný zber 06/2015 95,91 Eur 13.07.2015 17.08.2015
Viac informácií 2015441538 TS a.s. TKO 6/2015 255 nádob 438,30 Eur 14.07.2015 17.08.2015
Viac informácií SH/466/2015 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby o protispoločenskej činnosti 54,- Eur 09.07.2015 10.08.2015
Viac informácií 7506099160 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 48,31 Eur 08.07.2015 10.08.2015
Viac informácií 10/15/KA Ing. Kisková Ľubica Projektová dokumnetácia - multifunkčné ihrisko 917,- Eur 06.07.2015 07.08.2015
Viac informácií Komunálna poisťovňa,a.s. Poistka KD od 20.07.2015 do 20.07.2016 167,30 Eur 23.06.2015 31.07.2015
Viac informácií 15100849 CBS spol, s.r.o Maľovaná mapa pre cyklistov - Liptov 118,80 Eur 25.05.2015 16.07.2015
Viac informácií 0775311457 Orange, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 06/2015 35,27 Eur 03.07.2015 27.07.2015
Viac informácií 2293936024 Orange, a.s. Internet - obec Kalameny 13,99 Eur 02.07.2015 27.07.2015
Viac informácií 2015/023 VING- Projekcia,s.r.o. Vypracovanie projektu MK a odvodňovacie rigoly 1 176,- Eur 01.07.2015 17.07.2015
Viac informácií 2015/003 VaK PROJEKT Technická pomoc pri príprave projektu rekonštrukcia MK a kanálov 980,- Eur 01.07.2015 17.07.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 7/2015 39,- Eur 13.01.2015 17.07.2015
Viac informácií 7288307711 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ júl 19,- Eur 01.07.2015 17.07.2015
Viac informácií 410150026 MERKUR SLOVAKIA s.r.o Žacia hlava 29,- Eur 17.06.2015 10.07.2015
Viac informácií RTVS Služby verejnosti RTVS 27,84 Eur 11.04.2013 10.07.2015
Viac informácií RVC Martin Školnie - školská jedáleň MŠ 19,- Eur 01.07.2015 10.07.2015
Viac informácií 053/15 LAdislav FAga REDIS Písmená hasiaca zbrojnica 144,- Eur 09.06.2015 30.06.2015
Viac informácií 2015441268 TS a.s. TKO 5/2015 265 nádob 455,48 Eur 11.06.2015 30.06.2015
Viac informácií 7505124242 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby - Obec 50,28 Eur 08.06.2015 30.06.2015
Viac informácií 9774360699 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka OcÚ a MŠ 05/2015 35,27 Eur 04.06.2015 26.06.2015
Viac informácií 0445 Mikrocom, s.r.o. Internet MŠ - polročná platba 50,- Eur 01.06.2015 26.06.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ 6/2015 39,- Eur 15.01.2015 26.06.2015
Viac informácií 2289724352 Orange, a.s. Internet - obec Kalameny 21,72 Eur 02.06.2015 12.06.2015
Viac informácií 7318200896 SPP, a.s. Opakovaná dodávka plynu MŠ júl 21,- Eur 01.06.2015 12.06.2015
Viac informácií Komunálna poisťovňa,a.s. Poistenie majetku PC - Materská škola 33,83 13.05.2015 12.06.2015
Viac informácií 2015/141 Kominárstvo s.r.o. Kominárske práce na OcÚ, MŠ 138,24 Eur 25.05.2015 12.06.2015
Viac informácií 2015800136 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 04/2015 95,08 Eur 13.05.2015 12.06.2015
Viac informácií 7504153048 Slovak Telekom Mobilné služby 49,31 Eur 08.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 2015440967 TS Ružomberok, a.s. TKO 04/2015 455,48 Eur 07.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 16/2015 GEODET- LIPTOV s.r.o. Vyhotovenie geometrického plánu 234,- Eur 12.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 152015 PhDr. Juraj Loviška Vyhľadávanie a spracovanie vysťahovaľcov do USA 80,- Eur 14.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 23450004 COOP Jednota Potraviny MŠ 196,26 Eur 06.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 6773406478 Slovak Telekom Telefon OcÚ, MŠ 35,52 Eur 04.05.2015 05.06.2015
Viac informácií 7303227965 SPP, a.s. Plyn MŠ 49,- Eur 01.05.2015 29.05.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrina MŠ -opakovaná faktúra 39,- Eur 13.01.2015 29.05.2015
Viac informácií 10150133 GRENSTAVE, s.r.o Cement vreckový 12,79 Eur 30.04.2015 29.05.2015
Viac informácií SH/235/2015 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 72,- Eur 13.04.2015 18.05.2015
Viac informácií 2015000039 DP Obec Lúčky Odŕňanie snehu 60,- Eur 17.04.2015 18.05.2015
Viac informácií 15000017 abtoner.abris.sk Toner Epson 36,98 Eur 13.04.2015 18.05.2015
Viac informácií 815700043 Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné MŠ a OcÚ 25,97 Eur 28.04.2015 18.05.2015
Viac informácií 150079 PC Support, s.r.o. Kontrola uzavierky 20,- Eur 31.03.2015 18.05.2015
Viac informácií 2015440694 TS Ružomberok, a.s. TKO 03/2015 452,05 Eur 09.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 2015800095 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 03/2015 104,82 Eur 09.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 150127 PC Support, s.r.o. Uzavierka roka 2014,nastavenie roka 2015 20,- Eur 08.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 150036 PC Support, s.r.o. Oprava nastavenia modulu účtovníctva 20,- Eur 24.03.2015 04.05.2015
Viac informácií 201/04/2015 UNI-JAS Poháre, šálky KD 145,66 Eur 24.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 23450004 COOP Jednota Potraviny MŠ 237,85 Eur 08.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 7503182348 Slovak Telekom Mobilné služby 49,91 Eur 08.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 7772416004 Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 64,74 Eur 03.04.2015 04.05.2015
Viac informácií 7273266366 SPP, a.s. Mlyn MŠ 04/2015 127,- Eur 01.04.2015 04.05.2015
Viac informácií DLaF 840-15-00051 FaxCopy, a.s. Pečiatky 59,72 Eur 10.04.2015 27.04.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrina MŠ -opakovaná faktúra 39,- Eur 13.01.2015 27.04.2015
Viac informácií 1506335 SLOVGRAM Za verejný prenos, zvuk 33,50 Eur 24.03.2015 27.04.2015
Viac informácií 2015016 Ing. Eva Žofajová MS Win Home 7 - program 123,- Eur 09.04.2015 27.04.2015
Viac informácií 2015-03-06 Ultima Ratio,s.r.o. Verejné obstarávanie na verejné osvetlenie 500,- Eur 02.03.2015 15.04.2015
Viac informácií 201500015 DP Obec Lúčky Odhŕňanie snehu 210,- Eur 04.03.2015 15.04.2015
Viac informácií 1503009 Safirs, s.r.o. Školenie DHZ 144,- Eur 15.03.2015 10.04.2015
Viac informácií 15200016 Pečiatky - Vizitky, s.r.o. Pečiatky obce 17,44 Eur 24.03.2015 10.04.2015
Viac informácií 2015029 MEDIANA, s.r.o. Kniha Liptov 16,- Eur 06.03.2015 10.04.2015
Viac informácií 23450002 COOP Jednota Potraviny MŠ 163,34 Eur 04.03.2015 10.04.2015
Viac informácií 2015440428 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 2/2015 455,48 Eur 09.03.2015 10.04.2015
Viac informácií 2015800058 TS Ružomberok Separovaný zber 2/2015 94,48 Eur 13.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 11399 UNIQA , a.s. Poistenie majetok - efekt 60,- Eur 13.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 5771461186 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 59,03 Eur 03.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 7502213354 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 48,31 Eur 08.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 13/2015 SOVAM, s.r.o. Noviny - Spoločník 46,- Eur 20.02.2015 01.04.2015
Viac informácií 20140122 Tirna Finančný spravodaj 2015 39,90 Eur 16.01.2015 01.04.2015
Viac informácií 201510249 Eset, s.r.o. Antivirový program 47,93 Eur 02.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 7293232147 SPP, a.s. Plyn MŠ 3/2015 231,- Eur 01.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ opakovaná 39,- Eur 15.01.2015 01.04.2015
Viac informácií 11399 UNIQA , a.s. Úrazové poistenie, aktivačné práce 3,25 Eur 06.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 2015021 Koplast s.r.o. Montáž žalúzíí a stietky MŠ 231,89 Eur 26.02.2015 01.04.2015
Viac informácií 5570018008 IVES Služby STP -učtovný program 83,65 Eur 11.03.2015 01.04.2015
Viac informácií 150346 TOPSET Aktualizácia programu 51,78 Eur 19.02.2015 23.03.2015
Viac informácií 2151104003 SOZA Autorské práva - použitie hudobných diel 20,40 Eur 18.02.2015 23.03.2015
Viac informácií 51500321 DATATRADE s.r.o. Almanach obce 28,60 Eur 11.02.2015 23.03.2015
Viac informácií 2015440211 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 1/2015 713,31 Eur 09.02.2015 13.03.2015
Viac informácií 14054 ADVERTA s.r.o. Vitíny pred OcÚ 640,80 Eur 03.05.2014 13.03.2015
Viac informácií 10140688 Grenstave,s.r.o. Materiál na chodníky doplatok k fakture 383,65 Eur 30.11.2014 13.03.2015
Viac informácií 2015-01-22 Ultima Ratio,s.r.o. Realizácia verejného obstarávania 350,- Eur 29.01.2015 13.03.2015
Viac informácií SH/077/2015 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 72,- Eur 06.02.2015 13.03.2015
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistenie - majetok MŠ 53,33 Eur 18.02.2015 13.03.2015
Viac informácií 7501247726 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 51,25 Eur 08.02.2015 13.03.2015
Viac informácií 1544100008 VEREX- ELTO,a.s. Žiarivky na verejné osvetlenie 37,44 Eur 30.01.2015 13.03.2015
Viac informácií 23450001 COOP Jednota Potraviny MŠ 174,25 Eur 05.02.2015 13.03.2015
Viac informácií RTV Služby verejnosti RTV 27,84 Eur 13.03.2015
Viac informácií 2015008 Ing. Eva Žofajová Oprava PC 15,- Eur 18.02.2015 13.03.2015
Viac informácií 2015800021 TS Ružomberok Separovaný zber 1/2015 100,53 Eur 05.02.2015 06.03.2015
Viac informácií RVC Členský príspevok 98,60 Eur 22.10.2014 06.03.2015
Viac informácií 0770487434 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 63,30 Eur 03.02.2015 06.03.2015
Viac informácií RVC Školenie RVC 319,- Eur 21.01.2015 06.03.2015
Viac informácií 1333002732 SSE, a.s. Elektrina VO 511,- Eur 15.01.2015 02.03.2015
Viac informácií 134900167706 SSE, a.s. Elektrina chatka 319,- Eur 15.01.2015 02.03.2015
Viac informácií 727322018 SPP, a.s. Plyn MŠ 2/2015 245,- Eur 01.02.2015 02.03.2015
Viac informácií 133300273243 SSE, a.s. Elektrina DS 79,- Eur 15.01.2015 02.03.2015
Viac informácií 15000007 Anton Briš Tonery 62,96 Eur 05.02.2015 02.03.2015
Viac informácií 134900167705 SSE, a.s. Elektrika MŠ opakovaná 39,- Eur 15.01.2015 02.03.2015
Viac informácií 134900167703 SSE, a.s. Elektrina PZ 32,- Eur 15.01.2015 02.03.2015
Viac informácií 310174 ZMOS Účasť na odbornom seminári 12,- Eur 13.02.2015 02.03.2015
Viac informácií 2151348 EXALOGIC, s.r.o. Účtovný program na rok 2015 70,- Eur 09.02.2015 02.03.2015
Viac informácií 1500125 GIGABIT, s.r.o. Toner - Samsung 55,- Eur 02.02.2015 02.03.2015
Viac informácií 1500108 STEPA,s.r.o. Zásobníky na utierky KD 35,99 Eur 23.01.2015 02.03.2015
Viac informácií ZMOS Členské 2015 76,06 Eur 26.11.2014 02.03.2015
Viac informácií 2014443225 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 12/2014 422,82 Eur 14.01.2015 23.02.2015
Viac informácií 2014800469 TS Ružomberok Separovaný zber 12/2014 103,49 Eur 14.01.2014 23.02.2015
Viac informácií 1400264 3W, s.r.o. Domena stránky www. kalameny.sk 57,- Eur 02.12.2014 20.02.2015
Viac informácií 9150512128 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny chatka 464,32 Eur 13.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 9150549876 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny VO 69,27 Eur 13.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 9150512127 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny MŠ 27,38 Eur 13.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 9150512125 SSE, a.s. Nedoplatok elektriny PZ 5,34 Eur 13.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 9150549877 SSE, a.s. Nedoplatok elektriky DS 6,62 Eur 13.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 6769533386 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 75,86 Eur 03.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 7500278881 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 69,66 Eur 08.01.2015 20.02.2015
Viac informácií 814026809 Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Vodné MŠ a OcÚ 55,50 Eur 31.12.2014 13.02.2015
Viac informácií 9150512126 SSE, a.s. Preplatok elektrika KD 17.60 Eur 13.01.2015 13.02.2015
Viac informácií 7415817606 SPP, a.s. Preplatok plyn - MŠ 118,52 Eur 12.01.2015 13.02.2015
Viac informácií Obec Lúčky Odstupné - stavebný úrad Ing. Benčo 100,- Eur 07.01.2015 30.01.2015
Viac informácií 89939538 Poradca, s.r.o. Publikácia - vzory zmluv 25,89 Eur 23.12.2014 30.01.2015
Viac informácií 2150011 Martin Bartoš Potraviny MŠ - mäso 111,73 Eur 09.01.2015 30.01.2015
Viac informácií 23450010 COOP Jednota Potraviny MŠ 70,07 Eur 29.12.2014 30.01.2015
Viac informácií 23450011 COOP Jednota Potraviny MŠ 9,43 Eur 29.12.2014 30.01.2015
Viac informácií 2014442985 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 11/2014 481,26 Eur 15.12.2014 19.01.2015
Viac informácií 62/2014 Miroslav Martaus Spevnenie betónovej plochy 13 608,- Eur 12.11.2014 19.01.2015
Viac informácií 8141856 RENOST Motorová píla Jonsered 200,- Eur 29.12.2014 19.01.2015
Viac informácií 614004 Juraj Haluška Balíčky na Mikuláša 144,72 Eur 08.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 2014800430 TS Ružomberok Separovaný zber 11/2014 96,36 Eur 11.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 2014211 AUDIT Centre, s.r.o. Audit účtovná uzavierka 360,- Eur 18.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 7411424118 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 55,73 Eur 08.12.2015 09.01.2015
Viac informácií V14/11/2014 Grenstave,s.r.o. Materiál na chodníky 300,22 Eur 27.11.2014 09.01.2015
Viac informácií 7278202616 SPP, a.s. Plyn MŠ 12/2014 274,- Eur 01.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 23450009 COOP Jednota Potraviny MŠ 154,34 Eur 03.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 12014 Mária Sopúchová Práce na chodníku -zámková dlažba 625,- Eur 12.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 9768584890 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 57,34 Eur 03.12.2014 09.01.2015
Viac informácií 2014367 DP Obec Lúčky Úprava ihriska 156,- Eur 28.11.2014 31.12.2014
Viac informácií 15943511 INPROST s.r.o. Obecné noviny 67,60 Eur 01.12.2014 31.12.2014
Viac informácií 2014368 DP Obec Lúčky Výkop, nakladanie, odvoz rúr 52,08 Eur 28.11.2014 31.12.2014
Viac informácií 9444 Mikrocom, s.r.o. Internet MŠ - polročná platba 50,- Eur 01.12.2014 31.12.2014
Viac informácií 131100219088 SSE, a.s. Elektrika MŠ opakovaná 37,- Eur 14.01.2014 31.12.2014
Viac informácií 214120732 Asseco Solutions, a.s. Program DZN 153,80 Eur 09.12.2014 31.12.2014
Viac informácií 2020141881 ATECH.NET s.r.o. PC i5 Lenovo 299,- Eur 19.11.2014 31.12.2014
Viac informácií 2014442683 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 10/2014 438,30 Eur 13.11.2014 22.12.2014
Viac informácií SH/706/2014 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 144,- Eur 14.11.2014 19.12.2014
Viac informácií 2014800402 TS Ružomberok Separovaný zber 10/2014 93,87 Eur 12.11.2014 19.12.2014
Viac informácií 141101 LESSO s.r.o. Výrub krov a ich odvezenie pri Močile 70,- Eur 13.11.2014 19.12.2014
Viac informácií 2014595 Riline, s.r.o. Materilál - uličná vpust 204,- Eur 18.11.2014 19.12.2014
Viac informácií 23450008 COOP Jednota Potraviny MŠ 154,11 Eur 05.11.2014 19.12.2014
Viac informácií 7410459249 Slovak Telekom, a.s. Mobilné služby 54,77 Eur 08.11.2014 15.12.2014
Viac informácií RVC Školenie RVC 17,- Eur 01.10.2014 15.12.2014
Viac informácií RVC Školenie RVC 17,- Eur 31.10.2014 15.12.2014
Viac informácií 6300036316 SPP, a.s. Plyn MŠ 11/2014 232,- Eur 01.11.2014 15.12.2014
Viac informácií 1767635889 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 95,58 Eur 03.11.2014 15.12.2014
Viac informácií 2014577 Riline, s.r.o. Materilál - rúra 106,20 Eur 06.11.2014 01.12.2014
Viac informácií 131100219088 SSE, a.s. Elektrika MŠ opakovaná 37,- Eur 14.01.2014 21.11.2014
Viac informácií 140533 MT elektro s.r.o. Materiál 21,84 Eur 31.10.2014 21.11.2014
Viac informácií 10140619 Grenstave,s.r.o. Cement 20,11 Eur 31.10.2014 21.11.2014
Viac informácií 410140051 Merkur Slovakia s.r.o. Vozík na trávu 400,- Eur 23.10.2014 21.11.2014
Viac informácií 2014339 DP Obec Lúčky Dovoz štrku 131,53 Eur 23.10.2014 21.11.2014
Viac informácií 2014101305 LegalSoft s.r.o. Uč. pomôcky mre MŠ 350,65 Eur 13.10.2014 03.11.2014
Viac informácií 89938191 Poradca, s.r.o. Brožúra ústava SR 2,41 Eur 11.09.2014 03.11.2014
Viac informácií 7293118729 SPP, a.s. Plyn MŠ 10/2014 141,- Eur 01.10.2014 03.11.2014
Viac informácií 23450007 COOP Jednota Potraviny MŠ 155,66 Eur 02.10.2014 31.10.2014
Viac informácií 7766690269 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcÚ, MŠ, internet 61,96 Eur 03.10.2014 31.10.2014
Viac informácií 131100219088 SSE, a.s. Elektrika MŠ 37,- Eur 14.01.2014 31.10.2014
Viac informácií 2014442347 TS Ružomberok TKO odvoz a uloženie 09/2014 464,08 Eur 30.09.2014 24.10.2014
Viac informácií 1400784 GIGABIT, s.r.o. Toner 35,- Eur 06.10.2014 24.10.2014
Viac informácií 10140547 Grenstave,s.r.o. Cement 14,85 Eur 30.09.2014 24.10.2014
Viac informácií 814017297 Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Vodné MŠ a OcÚ 45,66 Eur 18.09.2014 24.10.2014
Viac informácií 2014282 DP Obec Lúčky Nakladanie a odvoz odpadu 95,19 Eur 30.09.2014 03.10.2014
Viac informácií 2014012 Ivan Ulík Klampiarske práce MŠ 380,- Eur 10.09.2014 03.10.2014
Viac informácií 2014800314 TS Ružomberok, a.s.p Separovaný zber 8/2014 103,49 EUR 14.08.2014 03.10.2014
Viac informácií SH/561/2014 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 72,- EUR 12.09.2014 03.10.2014
Viac informácií 7408525068 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.08. 2014- 07.09. 2014 57,19 EUR 08.09.2014 01.10.2014
Viac informácií 358/2014 Ing. Miroslav Ďuriš Príručka na CD ochrana prírody 9,50 EUR 04.09.2014 01.10.2014
Viac informácií ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Príspevok na plavecký kurz 32,- EUR 19.09.2014 01.10.2014
Viac informácií 8/2014 Michal Sivčák Zateplenie budovy MŠ 6.908,- EUR 10.09.2014 01.10.2014
Viac informácií 2014442105 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 8/2014 - 470 nádob 807,84 EUR 03.09.2014 30.09.2014
Viac informácií 876574883 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 8/2014 57,24 EUR 03.09.2014 30.09.2014
Viac informácií 4801900277 Komunálna poisťovňa Poistenie detí MŠ 30,16 EUR 11.09.2014 30.09.2014
Viac informácií 5190013291 Komunálna poisťovňa Aktivačná činnosť - poistenie 3,25 EUR 11.09.2014 30.09.2014
Viac informácií 7293117858 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 09/2014 46,- EUR 01.09.2014 26.09.2014
Viac informácií 8929 Mikrocom, s.r.o Oprava inšalácie internet MŠ 37,70 EUR 05.09.2014 26.09.2014
Viac informácií 3209404 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 9/2014 37,- EUR 16.01.2014 26.09.2014
Viac informácií 20140167 Drevokom Lehátka s matracom pre MŠ 785,80 EUR 27.08.2014 26.09.2014
Viac informácií 16/2014 ABAMAD Ing. Alexander Krakovský Zemné práce na oprave cesty za obcou 230,- EUR 24.08.2014 26.09.2014
Viac informácií 2014012 Ivan Ulík Klampiarske práce na MŠ 380,- EUR 10.09.2014 26.09.2014
Viac informácií 130309 Topset Aktualizácia programu na rok 2013 51,78 EUR 14.03.2013 26.09.2014
Viac informácií 2014008 LUXokno Pavol Smiešny Doplatok za výmenu okien v MŠ 2.042,- EUR 28.08.2014 26.09.2014
Viac informácií 21014296 Blesk Oprava automat. prácky v KD 110,36 EUR 14.08.2014 26.09.2014
Viac informácií 141031 Topset Aktualizácia programu 51,78 EUR 27.03.2014 26.09.2014
Viac informácií 410140030 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Traktor kosačkový 2.841,35 EUR 05.08.2014 19.09.2014
Viac informácií 2014800271 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 7/2014 98,65 EUR 14.08.2014 12.09.2014
Viac informácií 2014441665 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 7/2014 - 303 nádob 520,80 EUR 04.08.2014 12.09.2014
Viac informácií 7407553204 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.07 2014- 07.08. 2014 72,49 EUR 08.08.2014 12.09.2014
Viac informácií 7322992379 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 22,- EUR 01.08.2014 12.09.2014
Viac informácií 2014337 RILINE, s.r.o. Oprava výtlokov 5.992,02 EUR 04.08.2014 05.09.2014
Viac informácií 8764770685 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 7/2014 56,76 EUR 03.08.2014 05.09.2014
Viac informácií 131100219087 SSE - Distribúcia elektrika KD a OcÚ 748,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 131100219084 SSE - Distribúcia elektrina - verejné osvetlenie 488,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 131100219089 SSE - Distribúcia elektrina - chatka 95,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 131100219086 SSE - Distribúcia elektrina - dom smútku 76,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 131100219088 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 8/2014 37,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 131100219085 SSE - Distribúcia elektrina- požiarna zbrojnica 29,- EUR 16.01.2014 28.08.2014
Viac informácií 2014001 LUXokno Pavol Smiešny Záloha na výmenu okien MŠ 1.500,- EUR 07.08.2014 22.08.2014
Viac informácií EURO aktivity Príprava projektu 499,- EUR 31.07.2014 22.08.2014
Viac informácií 2013/0696 Elán centrum voľného času Príspevok na 3 žiakov na záujmové krúžky 162,- EUR 09.12.2014 15.08.2014
Viac informácií 2014800235 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 6/2014 94,15 EUR 14.07.2014 15.08.2014
Viac informácií 7406582543 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.06 2014- 07.07. 2014 54,77 EUR 08.07.2014 15.08.2014
Viac informácií 2014158 Obec Lúčky Odhŕňanie snehu v r. 2013 50,- EUR 30.06.2014 15.08.2014
Viac informácií 2000302014 EURO plus s.r.o. Záloha za projekt 500,- EUR 21.07.2014 15.08.2014
Viac informácií 2014441497 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 6/2014 - 288nádob 495,01 EUR 03.07.2014 31.07.2014
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistka KD od 207.2014-do 207.2015 167,30 EUR 25.06.2014 31.07.2014
Viac informácií 5763625002 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 6/2014 56,76 EUR 03.07.2014 31.07.2014
Viac informácií 108/2014 Verejnoprospešné služby Doprava speváčok - 750. výročie obce 44,10 EUR 03.07.2014 31.07.2014
Viac informácií 8800315303 RTV rtv. za služby verejnosti 7.-12.2014 27,84 EUR 23.09.2013 28.07.2014
Viac informácií 131100219088 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 7/2014 37,- EUR 16.01.2014 28.07.2014
Viac informácií 140152 PC Support, s.r.o. Winibeu- inštalácia 20,- EUR 26.06.2014 28.07.2014
Viac informácií VF/2014020230 Kinekus Materiál 125,69 EUR 30.06.2014 18.07.2014
Viac informácií 814012521 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 18.3. do 17.6.2014 42,97 EUR 18.06.2014 18.07.2014
Viac informácií 4414 Ing. Ivan Červený Publikácia, Kalameny - príbeh obce 1.152,- EUR 25.06.2014 18.07.2014
Viac informácií 20140734 LIM PO s.r.o. Úpopienkové predmety 750. výročie obce 764,20 EUR 17.06.2014 18.07.2014
Viac informácií 102014 Anežka Bažíková Recepcia, bufetové stoly 750. výročie obce 290,- EUR 28.06.2014 11.07.2014
Viac informácií 2014150 DP Obec Lúčky Rozvoz drte a odvoz nánosov 200,67 EUR 20.06.2014 18.07.2014
Viac informácií 2014022 PLYNEX Ján Čutka Oprava plynového kotla v MŠ 70,- EUR 10.06.2014 18.07.2014
Viac informácií ZŠ s MŠ Liptovská Teplá Dotácia na záujmové krúžky 2013/2014 615,60 EUR 01.10.2013 11.07.2014
Viac informácií Dom MAtice Slovenskej Za odohranie divad. predstavenia 300,- EUR 24.06.2014 11.07.2014
Viac informácií 9762614780 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 5/2014 58,96 EUR 03.06.2014 04.07.2014
Viac informácií FV14053 VALEX SK s.r.o. Chladnička KD 239,- EUR 20.06.2014 04.07.2014
Viac informácií 2014051 Arol-eu, sr.o. Prietokový ohrievač, montáž v KD 179,- EUR 18.06.2014 04.07.2014
Viac informácií 2014800192 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 5/2014 106,48 EUR 10.06.2014 04.07.2014
Viac informácií 2014122 DP Obec Lúčky Čistenie nánosu po povodni 94,50 EUR 06.06.2014 04.07.2014
Viac informácií 7405601652 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.05. 2014- 07.06. 2014 55,31 EUR 08.06.2014 30.06.2014
Viac informácií 140110 PC Support, s.r.o. Winibeu- uzavierka roka 20,- EUR 06.06.2014 30.06.2014
Viac informácií 2014441091 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 5/2014 - 289 nádob 496,73 EUR 02.06.2014 27.06.2014
Viac informácií 15943411 INPROST s.r.o. Obecné noviny - doplatok 15,60 EUR 06.06.2014 27.06.2014
Viac informácií 383540297 Baumax Pivná súprava- stoly a lavice 684,- EUR 16.06.2014 27.06.2014
Viac informácií TJ Kalameny Dotácia pre TJ Kalameny 1500,- EUR 11.06.2014 27.06.2014
Viac informácií 11/2014 GEODET-LIPTOV s.r.o. Vyhotovenie geom. plánu - miest. komunikácie 320,- EUR 04.06.2014 27.06.2014
Viac informácií RVC Účastnícky poplatok - školenie 107,- EUR 11.06.2014 27.06.2014
Viac informácií 8344 Mikrocom, s.r.o Internet MŠ , 6 - 11/2014 50,- EUR 01.06.2014 27.06.2014
Viac informácií 64/2014 SOVAM, s.r.o. Časopis - spoločník 47,- EUR 30.05.2014 27.06.2014
Viac informácií 3209404 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 6/2014 37,- EUR 16.01.2014 23.06.2014
Viac informácií 7308005337 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 01.06-08.17.2014 23,- EUR 01.06.2014 20.06.2014
Viac informácií 2014/136 Kominárstvo Kominárske práce OcÚ , MŠ 120,96 EUR 23.05.2014 13.06.2014
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistenie majetku MŠ 33,83 EUR 04.06.2014 13.06.2014
Viac informácií 10140192 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál - rury 82,72 EUR 30.04.2014 13.06.2014
Viac informácií 2014800145 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 4/2014 91,56 EUR 14.05.2014 06.06.2014
Viac informácií 1400411 Gigabit, s.r.o. Toner ORINK 23,- EUR 21.05.2014 06.06.2014
Viac informácií 7404621907 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.04. 2014- 07.05. 2014 55,22 EUR 08.05.2014 06.06.2014
Viac informácií 2014440959 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 4/2014 - 257 nádob 441,73 EUR 06.05.2014 30.05.2014
Viac informácií 4761607669 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 4/2014 56.77 EUR 03.05.2014 30.05.2014
Viac informácií RZMO členský príspevok 138.30 EUR 25.04.2014 23.05.2014
Viac informácií 7298008622 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 05/2014 55,- EUR 01.05.2014 23.05.2014
Viac informácií 3209404 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 5/2014 37,- EUR 16.01.2014 23.05.2014
Viac informácií RVC školenie - RVC Martin 17,- EUR 15.05.2014 23.05.2014
Viac informácií 2014800115 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 3/2014 93,12 EUR 14.04.2014 07.05.2014
Viac informácií 7403628510 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.3. 2014- 07.04. 2014 60,68 EUR 08.04.2014 30.04.2014
Viac informácií 2014074 DP Obec lúčky Dovoz štrku 42,31 EUR 11.04.2014 30.04.2014
Viac informácií 1405721 SLOVGRAM Za verejný prenos zvukových záznamov 33,50 EUR 03.04.2014 30.04.2014
Viac informácií SH/151/2014 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 60,- EUR 07.04.2014 30.04.2014
Viac informácií 072/2014 MUNICIPALI a.s. Územná správa 18,- EUR 01.04.2014 22.04.2014
Viac informácií 2014440670 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 3/2014 - 261 nádob 448,61 EUR 01.04.2014 22.04.2014
Viac informácií 28/2014 Obec Likavka Dovozné - obec KAlameny 165,- EUR 28.03.2014 22.04.2014
Viac informácií 7288002778 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 04/2014 144,- EUR 01.04.2014 22.04.2014
Viac informácií 80140141 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál- rúra kanál 102,25 EUR 31.03.2014 22.04.2014
Viac informácií 9760607335 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 3/2014 66,56 EUR 03.04.2014 22.04.2014
Viac informácií 8714/12896/0 UNIQA poisťovňa Poistenie - majetok 60,- EUR 13,03.2014 22.04.2014
Viac informácií 3209404 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 4/2014 37,- EUR 16.01.2014 22.04.2014
Viac informácií 10140116 GRENSTAVE, s.r.o. Cement, štrk 33,40 EUR 31.03.2014 22.04.2014
Viac informácií 201401516 Pagic Print s.r.o Toner Samsung 40,- EUR 02.04.2014 17.04.2014
Viac informácií 20140167 Libeto a.s. Cement - odvodnenie priekopy 198,29 EUR 21.03.2014 11.04.2014
Viac informácií 814003677 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 29,54 EUR 19.03.2014 11.04.2014
Viac informácií RTV rtv. za služby verejnosti 4.-6.2014 13,92 EUR 23.09.2013 11.04.2014
Viac informácií 2014800064 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 2/2014 95,33 EUR 13.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 14VF0015 Tesaf, s.r.o. Oprava odvodnenia priekopy Markovič. P, 469,- EUR 20.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 4702632141 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.2. 2014- 07.03. 2014 54,95 EUR 08.03.2014 01.04.2014
Viac informácií ZŠ Liptovská Teplá Príspevok na plavecký kurz 32,- EUR 18.02.2014 01.04.2014
Viac informácií 3209402 SSE - Distribúcia elektrika KD a OcÚ 748,- EUR 16.01.2014 01.04.2014
Viac informácií 3209397 SSE - Distribúcia elektrina - verejné osvetlenie 488,- EUR 14.01.2014 01.04.2014
Viac informácií 201440438 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 2/2014 - 268 nádob 460,64 EUR 03.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 7307939381 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 03/2014 263,- EUR 01.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 131100219089 SSE - Distribúcia elektrina - chatka 95,- EUR 16.01.2014 01.04.2014
Viac informácií FV1416102648 CAMEA COMPUTER System a.s. Toner Epson 81,90 EUR 11.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 131100219086 SSE - Distribúcia elektrina - dom smútku 76,- EUR 14.01.2014 01.04.2014
Viac informácií 3759613594 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 3/2014 74,22 EUR 03.03.2014 01.04.2014
Viac informácií 131100219088 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 3/2014 37,- EUR 16.01.2014 01.04.2014
Viac informácií 131100219085 SSE - Distribúcia elektrina- požiarna zbrojnica 29,- EUR 16.01.2014 01.04.2014
Viac informácií Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzačov 6,50 EUR 01.03.2014 21.03.2014
Viac informácií 215140160 Slovenský vodohospodársky podnik Nájomné za uzívanie pozemkov 2,59 EUR 20.02.2014 21.03.2014
Viac informácií SH/077/2014 JUDr. Stanislav Hlinka Právne služby 90,- EUR 24.02.2014 21.03.2014
Viac informácií OF/2014/2014 RVC Publikácia účtovnú súvažnosti 23,- EUR 25.2.2014 21.3.2014
Viac informácií 5590014932 IVES IVES služby SIP na rok 2014 83,65 EUR 14.02.2014 07.03.2014
Viac informácií 2141104573 SOZA Za použitie hudobných diel os 01 do 31.12.2014 20,40 EUR 14.02.2014 07.03.2014
Viac informácií 2014800020 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 1/2014 94,03 EUR 11.02.2014 07.03.2014
Viac informácií 7401496828 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.1. 2014- 07.02. 2014 50,88 EUR 08.02.2014 07.03.2014
Viac informácií 2014440215 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 1/2014 - 428 nádob 735,64 EUR 03.02.2014 28.02.2014
Viac informácií 80140033 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál vodoinštalačný + sanita. na soc. zariadenie v MŠ 730,98 EUR 31.01.2014 28.02.2014
Viac informácií 7014004 GRENSTAVE, s.r.o. Stavebný materiál na soc. zariadenie v MŠ 325,33 EUR 31.01.2014 28.02.2014
Viac informácií 7302929975 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 02/2014 279,- EUR 01.02.2014 28.02.2014
Viac informácií 2013027 DP Obec lúčky Za zemné práce 200,50 EUR 03.02.2014 28.02.2014
Viac informácií 10140022 GRENSTAVE, s.r.o. Stavebný materiál na soc. zariadenie v MŠ 139,46 EUR 31.01.2014 28.02.2014
Viac informácií 1758622832 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 1/2014 78,02 EUR 03.02.2014 28.02.2014
Viac informácií 131100219088 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 2/2014 37,- EUR 14.01.2014 21.02.2014
Viac informácií 2013031 Obec Lipt. Teplá Posypová soľ 28,- EUR 31.12.2013 21.02.2014
Viac informácií 7413950803 SPP, a. s. MŠ - plyn - preplatok -87,31 EUR 31.01.2014 21.02.2014
Viac informácií 2141289 Exafogic, s.r.o. Licencia na mzdy rok 2014 70,- EUR 10.02.2014 14.02.2014
Viac informácií RVC školenie - RVC Martin 17,- EUR 14.02.2014
Viac informácií 14021 Obec lúčky Služby stavebného úradu r. 2014 1 082,79 EUR 21.01.2014 14.02.2014
Viac informácií 15/2014 SOVAM, s.r.o. Regionálne noviny - Spoločník 47,- EUR 24.01.2014 14.02.2014
Viac informácií 2013800330 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 12/2013 93,37 EUR 14.01.2014 03.02.2014
Viac informácií 3209397023 SSE - Distribúcia elektrina - verejné osvetlenie - nedoplatok 74,60 EUR 14.01.2014 03.02.2014
Viac informácií 3209400024 SSE - Distribúcia elektrina - dom smútku - nedoplatok 5,22 EUR 14.01.2014 03.02.2014
Viac informácií 3209402025 SSE - Distribúcia elektrika KD a OcÚ preplatok -1.184,07 EUR 14.01.2014 31.01.2014
Viac informácií 3305670016 SSE - Distribúcia elektrina - chatka preplatok 143,80 EUR 14.01.2014 31.01.2014
Viac informácií 3209404032 SSE - Distribúcia elektriky MŠ - preplatok -23.45 EUR 14.01.2014 31.01.2014
Viac informácií 3209399024 SSE - Distribúcia elektrina- požiarna zbrojnica -preplatok -0,76 EUR 14.01.2014 31.01.2014
Viac informácií 2013443184 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 12/2013 - 281 nádob 482,98 EUR 08.01.2014 27.01.2014
Viac informácií 7400340482 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.12. 2013- 07.01. 2014 62,12 EUR 08.01.2014 27.01.2014
Viac informácií 7272949355 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 01/2014 287,- EUR 01.01.2014 24.01.2014
Viac informácií 3757642048 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 12/2013 72,44 EUR 03.01.2014 24.01.2014
Viac informácií 81302599 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 51,61 EUR 31.12.2013 24.01.2014
Viac informácií RTV rtv. za služby verejnosti 1.-3.2014 13,92 EUR 23.09.2013 24.01.2014
Viac informácií 20131025 GIGABIT, s.r.o. Tlačiaren Epson 343,57 EUR 23.12.2013 31.12.2013
Viac informácií 13VF643 MT elektro s.r.o. Vianočná svetelná výzdoba 334,47 EUR 18.12.2013 31.12.2013
Viac informácií 13315 Obec lúčky štrk k vrtu 131,21 EUR 16.12.2013 31.12.2013
Viac informácií RVC Členské RVC Martin 2014 98,60 EUR 31.10.2013 31.12.2013
Viac informácií 2013800305 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 11/2013 96,01 EUR 11.12.2013 31.12.2013
Viac informácií ZMOS Bratislava Členské ZMOS 74,- EUR 02.12.2013 31.12.,2013
Viac informácií Komunálna poisťovňa Poistka MŠ 53,33 EUR 16.12.2013 31.12.2013
Viac informácií 6835013 Milan Kmoško - STAVOS Autobusová čakáreň 2 380,- EUR 16.12.2013 30.12.2013
Viac informácií 2013235 Audit centre, s.r.o. audit účt. uzavierky r. 2012 360,- EUR 10.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 1300309 3W. s.r.o. ww. Kalameny,- registácia domény 57,- EUR 02.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 2013121116 LegalSoft s.r.o. MŠ- pomôcky 452,05 EUR 11.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 7313086384 Slovak Telekom, a.s. Mobil Ocú 08.11. - 07.12 2013 65,47 EUR 08.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 130014 Elektro Liptov, sr.o. vysokozdvižná plošina - stromček 20,- EUR 16.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 7297894739 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 12/2013 270,- EUR 01.12.2013 27.12.2013
Viac informácií 2013442960 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 11/2013 507,04 EUR 29.11.2013 20.12.2013
Viac informácií 2756663696 Slovak Telekom, a.s. Telefon Ocu, MS, internet 11/2013 62,20 EUR 03.12.2013 20.12.2013
Viac informácií 15943411 INPROST s.r.o. Časopis obecné noviny 52,- EUR 02.12.2013 20.12.2013
Viac informácií 7080 Mikrocom, s.r.o. Zriadenie, pripojenie internet MŠ 50,- EUR 21.11.2013 20.12.2013
Viac informácií 7248 Mikrocom, s.r.o. polročná platba internet MŠ 50,- EUR 01.12.2013 20.12.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektriky MŠ 12/2013 41,- EUR 08.01.2013 20.12.2013
Viac informácií 2013012 T-Fontána, s.r.o. Deň dôchodcov - zákusky 152,- EUR 20.11.2013 13.12.2013
Viac informácií 01/2013 Juraj HAluška Mikuláš - darčeky 137,90 EUR 03.12.2013 13.12.2013
Viac informácií 13282 Obec lúčky TKO - vývoz + uloženie 2013 156,46 EUR 15.11.2013 29.11.2013
Viac informácií 2013800277 TS Ružomberok, a.s. Separovaný zber 10/2013 99,61 EUR 14.11.2013 16.12.2013
Viac informácií 2013032 Plynex Ján Čutka MŠ - plyn ročká prehliadka 80,- EUR 15.11.2013 16.12.2013
Viac informácií RVC školenie - RVC Martin 34,- EUR 13.12.2013
Viac informácií 2013/39 MILCOLN s.r.o. Odpadkový kôš vrt 139,99 EUR 27.11.2013 09.12.2013
Viac informácií 30 Anton Klocháň Montáž mostíka - vrt 199,20 EUR 25.11.2013 09.12.2013
Viac informácií FV1300001 PrintArt Media, s.r.o. PVC tabuľa + potlač 63,60 EUR 26.11.2013 09.12.2013
Viac informácií 5/2013 Radoslav Hruška informačná tabuľa ,montáž 40,- EUR 26.11.2013 09.12.2013
Viac informácií 2013278 DP Obec lúčky nakladanie a odvoz TKO cintorín 79,44 EUR 08.11.2013 09.12.2013
Viac informácií 7311871112 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 61,72 EUR 08.11.2013 09.12.2013
Viac informácií 2013/35 MILCOLN s.r.o. Parkové lavičky k vrtu 1209,93 EUR 20.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 13248 Obec lúčky štrk k vrtu 131,25 EUR 21.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 10130709 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál na lavicu pri vrte 107,37 EUR 21.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 2013285 DP Obec lúčky dovoz štrku 79,82 EUR 22.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 20131781 Libeto a.s. Betón k lavici pri vrte 20,93 EUR 20.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 20131778 Libeto a.s. Betón k lavici pri vrte 20,93 EUR 20.11.2013 02.12.2013
Viac informácií 2013442568 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie10/2013 508,76 EUR 04.11.2013 29.11.2013
Viac informácií SH/628/2013 JUDr. Stanislav Hlinka právne služby 40,- EUR 04.11.2013 29.11.2013
Viac informácií 7307849280 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 11/2013 229,- EUR 01.11.2013 27.11.2013
Viac informácií 7755687771 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 64,52 EUR 03.11.2013 25.11.2013
Viac informácií 80130519 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál prístavba KD 56,93 EUR 31.10.2013 25.11.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 25.11.2013
Viac informácií 2013020457 Kinekus, s.r.o. Vysávač 75,52 EUR 07.11.2013 25.11.2013
Viac informácií 68114946 Poradca s.r.o. časpois-Verejná správa 2014 32,37 EUR 10.11.2013 25.11.2013
Viac informácií 4230002011 OKAY s.r.o. rádioprehrávač 100,- EUR 08.11.2013 15.11.2013
Viac informácií 2013105 KASKO spol. s.r.o. stoličky čaludnené- nové priestory KD 518,40 EUR 26.10.2013 11.11.2013
Viac informácií 5132165 Vydavateľstvo NOMI, s.r.o učebné pomôcky pre MŠ 37,52 EUR 23.10.2013 11.11.2013
Viac informácií 10130280 Peter Jurík -LISA prezentácia obce slovakregion 27,88 EUR 02.10.2013 11.11.2013
Viac informácií 30/2013 Švitko s.r.o. úprava areálu pri KD 2 790,12 EUR 03.10.2013 11.11.2013
Viac informácií RTV rtv. za služby verejnosti 13,92 EUR 23.09.2013 11.11.2013
Viac informácií 2013800248 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 9/2013 99,15 EUR 14.10.2013 04.11.2013
Viac informácií 7297852358 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 139,- EUR 01.10.2013 31.10.2013
Viac informácií 7310668773 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 56,36 EUR 08.10.2013 31.10.2013
Viac informácií 10130595 GRENSTAVE, s.r.o. Materiál OcÚ 31,22 EUR 30.09.2013 31.10.2013
Viac informácií RVC školnie 17,- EUR 01.10.2013 24.10.2013
Viac informácií 2013442262 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 9/2013 472,68 EUR 01.10.2013 24.10.2013
Viac informácií 3754704989 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 61,69 EUR 05.10.2013 24.10.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 24.10.2013
Viac informácií 224/10/13 UNI-JAS nákup riadu do kuchyne KD 282,53 EUR 11.10.2013 18.10.2013
Viac informácií 2013210 Obec lúčky rozvoz a úprava asfaltovej drte 166,74 EUR 25.09.2013 18.10.2013
Viac informácií 813016519 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 64,07 EUR 25.09.2013 18.10.2013
Viac informácií RTV rtv. za služby verejnosti 24,30 EUR 23.09.2013 18.10.2013
Viac informácií 13272 Richard Andrejčák - PrintArt PVC tabuľa + potlač 25,80 EUR 02.10.2013 18.10.2013
Viac informácií 1/2013 Ivan Buzák výroba stolov a okna do KD 326,- EUR 03.10.2013 14.10.2013
Viac informácií 2013484 RILINE, s.ro. oprava plochy pred OcÚ 10 217,72 EUR 18.09.2013 11.10.2013
Viac informácií 2013485 RILINE, s.ro. oprava výtlkov miestnych komunikácií 939,60 EUR 18.09.2013 11.10.2013
Viac informácií F V13074 VALEX SK s.r.o. šporák do nových priestorov KD 360,- EUR 02.10.2013 11.10.2013
Viac informácií 2013800219 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 8/2013 107,92 EUR 13.09.2013 07.10.2013
Viac informácií 99753054 Poradca s.r.o. časpois-Verejná správa 2014 66,- EUR 26.08.2013 07.10.2013
Viac informácií 7309476125 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 75,98 EUR 08.09.2013 04.10.2013
Viac informácií 2013442004 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 8/2013 759,71 EUR 03.09.2013 27.09.2013
Viac informácií 10130518 GRENSTAVE, s.r.o. materiál- oceľ. rúry, tyče 62,59 EUR 31.08.2013 27.09.2013
Viac informácií 6753748754 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 59,60 EUR 03.09.2013 23,09.2013
Viac informácií 7307805849 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 45,- EUR 01.09.2013 23.09.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 20.09.2013
Viac informácií 4801900171 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie detí MŠ 30,16 EUR 11.09.2013 20.09.2013
Viac informácií 7/2013 Michal Sivčák zateplenie KD 14.676,45 EUR 03.09.2013 20.09.2013
Viac informácií TJ Kalameny- zástupca Mgr. Markovič J dotácia na TJ Kalamen y 1500,- EUR 01.09.2013 20.09.2013
Viac informácií 2013189 Obec lúčky odhrňanie snehu 332,50 EUR 16.08.2013 05.09.2013
Viac informácií 13180 Obec lúčky stavebný úrad Lúčky II. polrok 568,82 EUR 12.08.2013 30.08.2013
Viac informácií 2013088 Jozef Frič Rozvoz asfaltu 129,60 EUR 31.07.2013 30.08.2013
Viac informácií 2013800186 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 7/2013 99,01 EUR 14.08.2013 30.08.2013
Viac informácií 7308296444 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 65,36 EUR 08.08.2013 30.08.2013
Viac informácií 2013441655 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 7/2013 489,86 EUR 02.08.2013 28.08.2013
Viac informácií 320940229 SSE - Distribúcia elektrika KD a OcÚ 1382,- EUR 08.01.2013 23.08.2013
Viac informácií 13VF336 MT elektro s.r.o. dodávka a montáž bleskozvodu MŠ 1197,60 EUR 18.07.2013 23.08.2013
Viac informácií 6752791678 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 63,18 EUR 03.08.2013 23.08.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 16.08.2013
Viac informácií 3209399111 SSE - Distribúcia elektrina- požiarna zbrojnica 30,- EUR 08.01.2013 16.08.2013
Viac informácií 7302795525 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 22,- EUR 01.08.2013 16.08.2013
Viac informácií 3209397111 SSE - Distribúcia elektrina - verejné osvetlenie 471,- EUR 08.01.2013 16.08.2013
Viac informácií 6300036316 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 267,05 EUR 23.07.2013 16.08.2013
Viac informácií 330567018 SSE - Distribúcia elektrina - chatka 174,- EUR 08.01.2013 16.08.2013
Viac informácií 3209400111 SSE - Distribúcia elektrina - dom smútku 74,- EUR 08.01.2013 16.08.2013
Viac informácií 20130562 GIGABIT, s.r.o. Toner- Samsung 59,- EUR 12.07.2013 31.07.2013
Viac informácií 2013800156 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 6/2013 103,26 EUR 12.07.2013 31.07.2013
Viac informácií 20131028 MURAS, s.r.o. zemné práce 490,92 EUR 08.07.2013 31.07.2013
Viac informácií 7307126981 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 56,86 EUR 08.07.2013 31.07.2013
Viac informácií 5751808831 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 57,20 EUR 03.07.2013 31.07.2013
Viac informácií 2013441364 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 6/2013 441,73 EUR 30.06.2013 26.07.2013
Viac informácií 410132029 Merkur Slovakia krovinorez 570,- EUR 24.06.2013 26.07.2013
Viac informácií 80130280 GRENSTAVE, s.r.o. rúra PVC - kanál 91,15 EUR 30.06.2013 26.07.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 26.07.2013
Viac informácií 2700101610 Komunálna poisťovňa poistenie KD 167,30 EUR 18.06.2013 15.07.2013
Viac informácií 2013800131 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 5/2013 101,22 EUR 13.06.2013 15.07.2013
Viac informácií 813010775 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 32,03 EUR 19.06.2013 15.07.2013
Viac informácií 7305969963 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 72,77 EUR 08.06.2013 04.07.2013
Viac informácií 7304825797 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 54,42 EUR 08.05.2013 04.07.2013
Viac informácií 2013441089 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 5/2013 462,36 EUR 03.06.2013 04.07.2013
Viac informácií 8750864952 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 56,05 EUR 03.06.2013 04.07.2013
Viac informácií 76/2013 SOVAM, s.r.o. časpois - Spoločník 52,- EUR 03.06.2013 01.07.2013
Viac informácií 1307084 SLOVGRAM-nezávislá spol. výkonných umelcov zvuk.a obraz.záznamov verejný rozhlas 2013 33,50 EUR 27.05.2013 01.07.2013
Viac informácií 7317717432 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 22,- EUR 01.06.2013 01.07.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 24.06.2013
Viac informácií 20130451 GIGABIT, s.r.o. ROUTER - internet 37,05 EUR 28.05.2013 24.06.2013
Viac informácií 2013440778 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 4/2013 520,80 EUR 30.04.2013 10.06.2013
Viac informácií 17/2012 RZMO členské RZMO rok 2013 140,10 EUR 06.09.2012 10.06.2013
Viac informácií 6029 Mikrocom, s.r.o. Prekládka internetovej linky +9 materiál 115,30 EUR 09.05.2013 10.06.2013
Viac informácií 2013800099 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 4/2013 97,56 EUR 13.05.2013 10.06.2013
Viac informácií 10130183 GRENSTAVE, s.r.o. materiál na osadenie zárubne v KD 64,20 EUR 30.04.2013 10.06.2013
Viac informácií 5749901434 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 71,10 EUR 03.05.2013 30.05.2013
Viac informácií 130501 Martin Kováč stavebné práce -osadenie zárubne KD 65,- EUR 06.05.2013 30.05.2013
Viac informácií 7257783014 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 53,- EUR 01.05.2013 27.05.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 27.05.2013
Viac informácií 2013800070 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 3/2013 84,44 EUR 12.04.2013 10.05.2013
Viac informácií 2013440686 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 3/2013 649,70 EUR 04.04.2013 30.04.2013
Viac informácií 8800315303 RTV rtv. za služby verejnosti 117,10 EUR 11.04.2013 30.04.2013
Viac informácií 245/2013 JUDr. Stanislav Hlinka právne služby 72,- EUR 09.04.2013 30.04.2013
Viac informácií 7303687725 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 62,95 EUR 08.04.2013 30.04.2013
Viac informácií 7302703025 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 136,- EUR 01.04.2013 26.04.2013
Viac informácií 3748914307 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 75.07 EUR 03.04.2013 26.04.2013
Viac informácií 9423 ONIQA poisťovňa, a.s. poistenie za výkon činnosti obce 60,00 EUR 12.03.2013 26.04.2013
Viac informácií 320940439 SSE - Distribúcia elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 26.04.2013
Viac informácií 813001241 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 28,46 EUR 19.03.2013 15.04.2013
Viac informácií 2013800042 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 2013 93,82 EUR 14.03.2013 05.04.2013
Viac informácií 7302497750 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 34,15 EUR 08.03.2013 02.04.2013
Viac informácií 150/2013 JUDr. Stanislav Hlinka právne služby 72,- EUR 11.03.2013 02.04.2013
Viac informácií 2013440421 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 2/2013 436,58 EUR 06.03.2013 02.04.2013
Viac informácií 2013093 Andrej Mičica úzavierka rok 2012, inšt. WinIbeu 36,- EUR 05.03.2013 28.03.2013
Viac informácií 3209404 3 9 SSE elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 08.01.2013 28.03.2013
Viac informácií 1747934366 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 65,88 EUR 03.03.2013 28.03.2013
Viac informácií 10120330 Slovak Region LISA Slovak region- prezentácia obce 2013 27,88 EUR 01.10.2012 28.03.2013
Viac informácií 13017 Obec Lúčky služby stavebný úrad I. polrok 2013 568,82 EUR 18.02.2013 25.03.2013
Viac informácií 7292700393 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 249,- EUR 01.03.2013 25.03.2013
Viac informácií 5590011739 IVES program účtovníctvo 2013 83,65 EUR 21.02.2013 25.03.2013
Viac informácií Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá príspevok na plavecký kurz 128,- EUR 08.03.2013
Viac informácií LIptovské múzeum Ružomberok príspevok na knižnú publik. Lipt. múzeum 20,- EUR 21.01.2013 08.03.2013
Viac informácií 215130143 Slovenský vodohospodárenský podnik nájomné za užívanei pozemkov 3,84 EUR 11.02.2013 08.03.2013
Viac informácií 2013800019 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 2/2013 84,90 EUR 14.02.2013 08.03.2013
Viac informácií 2013074 Andrej Mičica úprava SU 384 a majetku 72,- EUR 13.02.2013 08.03.2013
Viac informácií 7301428487 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 68,41 EUR 08.02.2013 07.03.2013
Viac informácií RVC školenie RVC 17,00 EUR 01.03.2013
Viac informácií 2013440186 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 1/2013 455,49 EUR 08.02.2013
Viac informácií 22/2013 SOVAM, s.r.o. regionálne noviny Spoločník 47,- EUR 31.01.2013 01.03.2013
Viac informácií 2131103952 SOZA verejné použitie hud. diel 20,40 EUR 06.02.2013 01.03.2013
Viac informácií 3209403 1 13 SSE Telovýchovná jednota 262,- EUR 08.01.2013 01.03.2013
Viac informácií 3209402 2 9 SSE elektrika KD, Ocú 1382,- EUR 08.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 3209397 1 11 SSE elektrika urad- verejné osvetlenie 471,- EUR 08.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 7407644365 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 264,- EUR 01.02.2013 25.02.2013
Viac informácií 3305670 1 8 SSE Elektrina chatka 174,- EUR 08.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 6746951462 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 83,63 EUR 03.02.2013 25.02.2013
Viac informácií 3209400 1 11 SSE Elektrina DS 74,- EUR 08.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 3209404 3 9 SSE elektrina MŠ- opakovaná dodávka 41,- EUR 10.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 004/2013 JUDr. Stanislav Hlinka Právnické služby 36,- EUR 04.02.2013 25.02.2013
Viac informácií 3209399 1 11 SSE Elektrina PZ 30,- EUR 08.01.2013 25.02.2013
Viac informácií 20130063 GIGABIT, s.r.o. toner, servis PC 112,80 EUR 25.01.2013 15.02.2013
Viac informácií 2131220 exalogic, s.r.o. licencia na program mzdy r. 2013 70,00 EUR 05.02.2013 15.02.2013
Viac informácií 1300020 3W, s.r.o. registrácia domeny www. kalameny 68,40 EUR 12.01.2013 15.02.2013
Viac informácií 7412931412 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ- preplatok 149,71 EUR 15.01.2013 08.02.2013
Viac informácií 73,,309410 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 58,70 EUR 08.01.2013 31.01.2013
Viac informácií 674573221 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 55,92 EUR 03.01.2013 31.01.2013
Viac informácií 2012443068 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 12/2012 475,90 EUR 02.01.2013 28.01.2013
Viac informácií 2013005 Mlynárik Milan reproduktory - rozhlas 109,92 EUR 15.01.2013 28.01.2013
Viac informácií 20130044 GIGABIT, s.r.o. súčiastky do počítačov 104,50 EUR 18.01.2013 28.01.2013
Viac informácií 2012800325 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 12/2012 88,85 EUR 09.01.2013 28.01.2013
Viac informácií 64/2013 RVC školenie RVC 17,00 EUR 28.01.2013
Viac informácií 63/2013 RVC školenie RVC 17,00 EUR 28.01.2013
Viac informácií 121071223 SSE Elektrina KD a OcÚ - preplatok 659,13 EUR 07.01.2013 25.01.2013
Viac informácií 121070052 SSE Elektrina chatka - preplatok 141,37 EUR 07.01.2013 25.01.2013
Viac informácií 011001746 SSE Elektrina PZ - preplatok 7,38 EUR 07.01.2013 25.01.2013
Viac informácií 812025509 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ, OcÚ 30,96 EUR 31.12.2012 25.01.2013
Viac informácií 121072613 SSE Elektrina MŠ - nedoplatok 30,18 EUR 07.01.2013 21.01.2013
Viac informácií 121069796 SSE Elektrina DS n- nedoplatok 7,03 EUR 07.01.2013 21.01.2013
Viac informácií 011001745 SSE nedoplatok verejné osveetlenie 0,46 EUR 07.01.2013 21.01.2013
Viac informácií 6300036316 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 272,- EUR 01.01.2013 21.01.2013
Viac informácií SH/758/2012 JUDr. Stanislav Hlinka Právnické služby 60,00 EUR 03.01.2013 21.01.2013
Viac informácií RVC školenie RVC 17,00 EUR 21.01.2013
Viac informácií 15943311 Inprost s.r.o. Obecné noviny 2013 52,- EUR 02.01.2013 18.01.2013
Viac informácií 37004-8197 Komunálna poisťovňa zákonné poistenie AVIA 2012 490,- EUR 07.01.2013
Viac informácií 12VF00608 MT elektro s.r.o. montáž tel. internet prístavba KD 443,07 EUR 19.12.2012 07.01.2013
Viac informácií 2012800297 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 85,52 EUR 14.12.2012 07.01.2013
Viac informácií 2012643 Ondrej Glemba Hasiace prístroje 321,60 EUR 30.11.2012 07.01.2013
Viac informácií 122012 Erika Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 07.01.2013
Viac informácií 37201-2217 Komunálna poisťovňa postenie budova MŠ 2013 53,33 EUR 18.12.2012 07.01.2013
Viac informácií rvc Členské RVC Martin- 2013 98,60 EUR 02.11.2012 27.12.2012
Viac informácií 497/2012 Združenie miest a obcí Členské ZMOS - 2013 72,32 EUR 22.11.2012 27.12.2012
Viac informácií 12327 Obec Lúčky štrk ihrisko 69,69 EUR 10.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 99751190 Poradca, s.r.o. časopis Verejná správa 2013 57,60 EUR 10.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 84023110 Poradca, s.r.o. časopis Poradca 2013 48,80 EUR 14.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 20121201 Marek Soviš zhotovenie schodov- zámková dlažba 708,00 EUR 14.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 20121849 Libeto betón klzisko 146,40 EUR 19.11.2012 27.12.2012
Viac informácií 2012318 DP Obec Lúčky dovoz štrku, rozhrnanie zeminy 61,35 07.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 7212685416 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 56,96 EUR 08.12.2012 27.12.2012
Viac informácií 2012442836 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 467,44 EUR 04.12.2012 19.12.2012
Viac informácií 09,10/2012 Erika Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 535,94 EUR 19.12.2012
Viac informácií 663/2012 JUDr. Stanislav Hlinka Právnické služby 74.40 EUR 04.12.2012 19.12.2012
Viac informácií 7267650196 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 256,- EUR 01.12.2012 19.12.2012
Viac informácií 320940438 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 35,00 EUR 28.12.2011 19.12.2012
Viac informácií 10120743 GRENSTAV, s.r.o. zámková dlažba 226,71 EUR 30.11.2012 19.12.2012
Viac informácií 3744994943 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 63,98 EUR 03.12.2012 19.12.2012
Viac informácií 920578 Asseco Solutions, a.s. prog.daň,evid.ob,miest. popl.2013 153,80 EUR 20.11.2012 14.12.2012
Viac informácií RVC školenie RVC 17,00 EUR 14.12.2012
Viac informácií 2012442591 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 484,37 EUR 09.11.2012 06.12.2012
Viac informácií 2012293 DP Obec Lúčky Čistenie potoks, kopanie odvou odpadu 182,01 EUR 10.11.2012 06.12.2012
Viac informácií 12302 Obec Lúčky uloženie odpadu - Lupčianka 142,70 EUR 14.11.2012 06.12.2012
Viac informácií 7211597638 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 79,94 EUR 08.11.2012 06.12.2012
Viac informácií 1201073 Rastislav Murín zemina za KD + dovoz 395,28 EUR 30.10.2012 30.11.2012
Viac informácií 7302595757 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 217,- EUR 01.11.2012 30.11.2012
Viac informácií 2743993908 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 65,42 EUR 03.11.2012 30.11.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 30.11.2012
Viac informácií 201210228 REPRO servis Kováč, s.r.o. Hracie karty obce regionu RBK 31,92 EUR 31.10.2012 30.11.2012
Viac informácií 120522 Ing. Vlček - TOPSET Topset - aktualizácia programu 2012 51,78 EUR 15.03.2012 28.11.2012
Viac informácií 110430 Ing. Vlček - TOPSET Topset - aktualizácia programu 2011 51,78 EUR 27.01.2011 28.11.2012
Viac informácií 2012081 Ivan Nahálka Toner - kopírka 29,08 EUR 28.10.2012 28.11.2012
Viac informácií 12VF00472 MT elektro s.r.o. zhotovenie bleskozvodu na budove KD 2 206,75 EUR 22.10.2012 19.11.2012
Viac informácií 2012197 GEMER KOVO s.r.o. parkové lavičky 705,38 EUR 22.10.2012 19.11.2012
Viac informácií 2012800258 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 102,55 EUR 14.10.2012 19.11.2012
Viac informácií 1200222008 Komunálna poisťovňa Poistenie detí MŠ 2012 -2013 32,48 EUR 16.11.2012
Viac informácií 10/2012 Marián Kudla Zostava Mansion a Sving - preliezky do detského parku 900,- EUR 12.10.2012 16.11.2012
Viac informácií 2012442253 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 467,44 EUR 08.10.2012 16.11.2012
Viac informácií 9002003327 OKAY Slovakia fotoaparát 64,- EUR 24.10.2012 12,11.2012
Viac informácií 7210522144 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 48,02 EUR 08.10.2012 09.11.2012
Viac informácií 70/2012 Ing. Milan Balek energetický certifikát - nadstavba KD 320,- EUR 05.10.2012 31.10.2012
Viac informácií 80120591 GRENSTAV, s.r.o. Rúry PVC - odpadové, drenážne 118,09 EUR 29.09.2012 31.10.2012
Viac informácií 2012234 DP Obec Lúčky Výkopové práce 111,64 EUR 25.09.2012 31.10.2012
Viac informácií 7743005626 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 59,27 EUR 03.10.2012 31.102012
Viac informácií 201643002 RVC školenie RVC 17,00 EUR 15.10.2012 26.10.2012
Viac informácií 10120600 GRENSTAV, s.r.o. cement 14,26 EUR 30.09.2012 26.10.2012
Viac informácií 4302573071 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 131,00 EUR 01.10.2012 26.10.2012
Viac informácií 3209404700 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 26.10.2012
Viac informácií 260912 Ing. Peter Kondra Projekt- zateplenieMŠ 800,00 EUR 19.09.2012 12.10.2012
Viac informácií 2012024869 inSPORTline s.r.o. trampolína - detský park pri OcÚ 259,60 EUR 09.10.2012 12.10.2012
Viac informácií 812014745 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ 11,50 EUR 19.09.2012 05.10.2012
Viac informácií 082012 Erika Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 05.10.2012
Viac informácií 2012020 GRENSTAV, s.r.o. architek.stav.riešenie, ustred.vykurovanie 12533,83 EUR 17.09.2012 05.10.2012
Viac informácií 2012441880 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 709,62 EUR 05.09.2012 04.10.2012
Viac informácií 7209458342 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 47,71 EUR 08.09.2012 01.10.2012
Viac informácií 1219246 Vodárenská spoločnosť, a.s. vývoz žumpy MŠ 194,95 EUR 03.09.2012 01.10.2012
Viac informácií 1010551803 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 56,76 EUR 03.09.2012 01.10.2012
Viac informácií 320940228 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD a OcÚ 1124,00 EUR 26.03.2012 28.09.2012
Viac informácií 3209397110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 435,00 EUR 26.03.2012 28.09.2012
Viac informácií 3209403111 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina soc. zariadenie TJ 260,00 EUR 28.12.2011 28.09.2012
Viac informácií 330567017 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina chatka TJ 239,00 EUR 26.03.2012 28.09.2012
Viac informácií č. 1-2/2012 RZMOS Ružomberok Členské RZMOS - 2012 116,00 EUR 02.02.2012 28.09.2012
Viac informácií 717/2011 Združenie miest a obcí Členské ZMOS - 2012 71,55 EUR 14.11.2011 28.09.2012
Viac informácií 3209400110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina DS 43,00 EUR 26.03.2012 28.09.2012
Viac informácií 6300036316 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 43,00 EUR 01.09.2012 28.09.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 24.09.2012
Viac informácií 3209399110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina pož. zbrojnica 20,00 EUR 26.03.2012 24.09.2012
Viac informácií 20120128 Koberce Max s.r.o. koberec MŠ 156,60 EUR 30.08.2012 24.09.2012
Viac informácií 2012800197 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 72,76 EUR 14.08.2012 24.09.2012
Viac informácií 20120034 TIRNA Finančný spravodaj 2012 39.90 EUR 31.07.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081006053 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina chatka TJ - preplatok 167,05 EUR 14.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081004872 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina verejné osvetlenie - preplatok 16,98 EUR 13.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081004873 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina pož. zbrojnica - preplatok 8,84 EUR 13.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081004876 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD a OcÚ - nedoplatok 836,79 EUR 13.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 32601124 Poradca, s.r.o. časopis poradca 2012 24,40 EUR 12.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081004878 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina MŠ - nedoplatok 11,34 EUR 13.08.2012 19.09.2012
Viac informácií 20122120081004874 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina DS n- nedoplatok 6,41 EUR 13.08.2012 17.08.2012
Viac informácií 2012441700 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 452,20 EUR 03.08.2012 17.08.2012
Viac informácií 5741028119 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 69,49 EUR 03.08.2012 17.08.2012
Viac informácií 7208405906 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 37,49 EUR 08.08.2012 17.08.2012
Viac informácií 6300036316 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 21,00 EUR 01.08.2012 17.08.2012
Viac informácií 0000012152 Obec Lúčky Poplatok za stavebný úrad za II. polrok 2012 568,83 EUR 23.07.2012 17.08.2012
Viac informácií 2012057 Ing.Eva Žofajová PC zostava 557,30 EUR 27.07.2012 17.08.2012
Viac informácií 7443110252 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ - nedoplatok 547,33 EUR 23.07.2012 17.08.2012
Viac informácií 13/12. Zlatica Vyskočánová 1 mája 1961/25 nábytok OcÚ 520 EUR 04.07.2012 17.08.2012
Viac informácií 2012800170 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 95,63 EUR 14.07.2012 17.08.2012
Viac informácií 812011606 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ 47,76 EUR 19.06.2012 17.08.2012
Viac informácií 6808366280 Komunálna poisťovňa Poistenie KD 167,30 EUR 25.06.2012 17.08.2012
Viac informácií 7740031851 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete OcÚ, MŠ+ internet 76,56 EUR 04.07.2012 10.08.2012
Viac informácií 7207337928 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 39,04 EUR 08.07.2012 10.08.2012
Viac informácií 2012441447 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 445,41 EUR 04.07.2012 10.08.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 10.08.2012
Viac informácií 99741839 Poradca, s.r.o. predplátné mesačníka VS 2012 57,60 EUR 11.06.2012 30.07.2012
Viac informácií 03072012 Erika Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 16.07.2012
Viac informácií 2012800139 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 95,42 EUR 14.06.2012 16.07.2012
Viac informácií 7206280281 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 42,43 EUR 08.06.2012 16.07.2012
Viac informácií 63/12 Centrálny obstarávateľ Verejné obstarávanie, Optimalizácia nákladov na teplo a zateplenie 96,00 EUR 12.06.2012 16.07.2012
Viac informácií 3739037262 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby pevnej siete + internet 73,81 EUR 03.06.2012 29.06.2012
Viac informácií 77/2012 SOVAM, s.r.o. mediálna služba od č.11/2012 až 22/2012 - Spoločník 58,00 EUR 07.06.2012 29.06.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 29.06.2012
Viac informácií 7302462294 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 15,00 EUR 01.06.2012 29.06.2012
Viac informácií 2012441012 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 477,60 EUR 30.05.2012 29.06.2012
Viac informácií 21012228 BLESK a MLB,s.r.o. Oprava práčky 104,36 EUR 30.05.2012 29.06.2012
Viac informácií 2012800108 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 103,44 EUR 14.05.2012 11.06.2012
Viac informácií 7205066058 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 34,84 EUR 08.05.2012 11.06.2012
Viac informácií 2012440753 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 477,60 EUR 03.05.2012 30.05.2012
Viac informácií 2012800077 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 92,24 EUR 14.04.2012 30.05.2012
Viac informácií 9738044346 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + internet 53,80 EUR 03.05.2012 30.05.2012
Viac informácií 7267476776 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 35,00 EUR 01.05.2012 30.05.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 30.05.2012
Viac informácií 2012006 GRENSTAV, s.r.o. Stavebné práce 12 907,70 EUR 31.03.2012 28.05.2012
Viac informácií 042012 Erika Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 25.05.2012
Viac informácií 9025/9025 UNIQA poisťovň, a.s. poistenie majetku 60,00 EUR 12.03.2012 25.04.2012
Viac informácií Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 36,61 EUR 08.04.2012 18.05.2012
Viac informácií 2012440661 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 657,11 EUR 04.04.2012 04.05.2012
Viac informácií 44/12 Centrálny obstarávateľ Verejné obstarávanie, zabezpečenie TKO 96,00 EUR 23.02.2012 04.05.2012
Viac informácií 7737049832 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + internet 77,48 EUR 03.04.2012 04.05.2012
Viac informácií 201238 DP Obec Lúčky Čistenie ciest - sneh 42,00 EUR 05.04.2012 04.05.2012
Viac informácií 7287435961 SPP, a. s. FA za plyn v MŠ 90,00 EUR 01.04.2012 04.05.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 33,00 EUR 26.03.2012 04.05.2012
Viac informácií 812001157 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné MŠ 23,63 EUR 20.03.2012 04.05.2012
Viac informácií 812001200 Vodárenská spoločnosť, a.s. FA vodné OcÚ 7,82 EUR 20.03.2012 04.05.2012
Viac informácií 02032012 Libuša Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 31.04.2012
Viac informácií 02042012 ZŠ s MŠ Liptovská Teplá príspevok na plavecký výcvik 180,00 EUR 16.03.2012 31.04.2012
Viac informácií 2012047 AUDIT CENTRE, s.r.o. FA za audit 360,00 EUR 16.03.2012 20.04.2012
Viac informácií 2012800045 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 81,76 EUR 13.03.2012 20.04.2012
Viac informácií 7202376262 Slovak Telekom, a.s. FA za telefón 33,79 EUR 08.03.2012 20.04.2012
Viac informácií 320940228 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD a OcÚ 1189,00 EUR 28.12.2011 13.04.2012
Viac informácií 3209397110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 464,00 EUR 28.12.2011 13.04.2012
Viac informácií 2012440312 TS Ružomberok, a.s. TKO - vývoz + uloženie 447,11 EUR 01.03.2012 13.04.2012
Viac informácií 3209403111 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina soc. zariadenie TJ 260,00 EUR 28.12.2011 13.04.2012
Viac informácií 330567017 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina chatka TJ 253,00 EUR 28.12.2011 13.04.2012
Viac informácií 7267418363 SPP, a. s. za dodávku zemného plynu do MŠ 164,00 EUR 01.03.2012 13.04.2012
Viac informácií 1920032012 RVC Martin školenie 107,00 EUR 12.03.2012 13.04.2012
Viac informácií 6736055880 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + internet 59,80 EUR 03.03.2012 02.04.2012
Viac informácií 3209400110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina pož. zbrojnica DS 45,00 EUR 28.12.2011 2.4.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 35,00 EUR 28.12.2011 02.04.2012
Viac informácií 3209399110 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina pož. zbrojnica 21,00 EUR 28.12.2011 02.04.2012
Viac informácií VF124191 Signo, s.r.o. Vlajka SR 100x150 cm 14,28 EUR 09.03.2012 2.4.2012
Viac informácií 2012061 Andrej Mičica ICI WinIBU program účtovníctvo 96,00 EUR 19.02.2012 02.04.2012
Viac informácií 2012800012 TS Ružomberok, a.s. separovaný zber 93,11 EUR 13.02.2012 02.04.2012
Viac informácií 215120139 SVP š.p. správa povodia horného Váhu odš. závod Piešťany Nájomné za užívanie pozemkov 3,71 EUR 9.2.2012 2.4.2012
Viac informácií 7201181135 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 45,88 EUR 08.02.2012 15.03.,2012
Viac informácií OF/2012/177 RVC Martin Príručka - účtovné súvzťažnosti 21,00, EUR 20.02.2012 15.03. 2012
Viac informácií 21022012 RVC Martin školenie 17,00 EUR 10.02.2012 15.03. 2012
Viac informácií 0000012026 Obec Lúčky Za služby stabvebného úradu 568,83 EUR 30,01,2012 06.03.2012
Viac informácií 2012440121 TS Ružomberok TKO - vývoz + uloženie 448,80 EUR 02,02,2012 06.03.2012
Viac informácií 012012 Libuša Pondušová Príspevok na tvorbu úspor na vkladnú knižku 267,97 EUR 06.03.2012
Viac informácií 7217417884 SPP, a. s. za dodávku zemného plynu do MŠ 174,00 EUR 01.02. 2012 06.03.2012
Viac informácií 0735058839 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + internet 78,53 EUR 03.02.2012 06.03.2012
Viac informácií 1210057 3W, s.r.o. Za spravovanie domény www.kalameny .sk 68.40 EUR 16.02.2012 06.03.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 35,00 EUR 28.12.2011 06.03.2012
Viac informácií 2121104240 SOZA Autorské používanie hudobných diel 24,40 EUR 01.02.2012 06.03.2012
Viac informácií 14022012 RVC Martin školenie 17,00 EUR 02.02.2012 06.03.2012
Viac informácií 2012020039 KiNEKUS, s.r.o. Kachle krbové KD 842,93 EUR 03.02.2012 06.03.2012
Viac informácií 2121098 EXALOGIC, s.r.o. soft. program mzdy na rok 2012 70,00 EUR 06.02.2012 01.03.2012
Viac informácií 2011052 GRENSTAV, s.r.o. montáž zábradlia + nátery KD 1313,03 EUR 31.12.2011 01.03.2012
Viac informácií 011200098 Swedwood Slovakia s.r.o. drevené brikety 960 kg. 248,00 EUR 01.02. 2012 01.03.2012
Viac informácií 16/2012 SOVAM, s.r.o. mediálna služba od 1.12. do 10.12.2012 - Spoločník 48,00 EUR 15.01.2012 01.03.2012
Viac informácií 100100013 PROJECT PARTNERS spol. s r.o. vypracovanie žiadosti k OP - VO 500,00 EUR 20.12.2011 13.02.2012
Viac informácií 2011443160 TS Ružomberok TKO - vývoz + uloženie 474,62 EUR 09.01.2012 13.02.2012
Viac informácií 7200005357 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 52,00 EUR 08.01.2012 13.02.2012
Viac informácií 7144055256 SPP, a. s. za dodávku zemného plynu do MŠ 180,00 EUR 01.01.2012 10.02.2012
Viac informácií RVC Martin členské RVC r. 2012 97,41 EUR 23.09.2011 10.02.2012
Viac informácií 2011800347 TS Ružomberok separovaný zber 85,04 EUR 04.01.2012 10.02.2012
Viac informácií 4734047737 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + internet 74,47 EUR 03.01.2012 10.02.2012
Viac informácií 1601202 RVC Martin školenie 17,00 EUR 10.01.2012 10.02.2012
Viac informácií 3209404 3 8 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina MŠ- opakovaná dodávka 35,00 EUR 28. 12.2011 10.02.2012