Obecný úrad

Stránkové hodiny na OcÚ:

Pondelok         8.00 - 12.00 hod.     19.00 - 21.00 hod

Streda             8.00 - 12.00 hod.     19.00 - 21.00 hod

Piatok              8.00 - 12.00 hod.    

 tel.č.: Obecný úrad: 044/ 4392 256

          Starosta:        0911900560

Obecný úrad  Vás víta na našej  internetovej stránke, ktorú práve rozbiehame.

Na príprave stránky  sa budeme snažiť vytvoriť celistvý obraz o našej obci, poskytnúť Vám  najpodrobnejšie informácie z rôznych oblastí.

Dúfame, že si tu každý z Vás nájde to svoje.

Budeme  veľmi radi, ak svoje pripomienky, postrehy a námety zašlete na našu emailovú adresu zastupitelstvo@kalameny.sk