Výmena starostov


dňa 29.12.2006 prebehlo oficiálne odovzdávanie obecných insignií