Letný tábor

Každoročne poriadame  letný tábor pre deti našej obce. V roku 2006 to bol tábor v Liptovskom Jáne.