Informácie obecného úradu

Registrácia chovu ošípaných

Africký mor ošípaných

Realizované projekty v roku 2018

Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Spolufinancovanie s podporou ŽSK

Komunálne voľby 2018


Výsledky volieb do orgánov samosprávy

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kalameny

Zoznam zaregistrovaných kondidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Kalameny