Informácie obecného úradu

Výberové konanie MŠ
Realizované projekty v roku 2018

Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Spolufinancovanie s podporou ŽSK

Komunálne voľby 2018

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018