Pamiatky

Rmskokatolcky kostol s vntornou vmabou.Na vrchu Sestr (993 m) bol v stredoveku vybudovan hrad Liptov v tom ase najvyie poloen hrad na slovenskom zem (aj Sielnick hrad, Liptovsk Star hrad).

Vznikol v obdob panovania kra Belu IV. roku 1262. Najprv bol provinnm krovskm hradom (lebo liptovsk kr. upan bol podriaden zvolenskmu), v 14. st. asi patril Matovi kovi, v rokoch 1313-1337 zvolenskmu upanovi Donovi. Ke sa v 1340 rozpadla zvolenskho upa, nov Liptovsk stolicu reprezentoval hrad Liptov. Potom bol viackrt znien a op rozirovan, a km ho v roku 1474 kr Matej Korvn nedal zdemolova. Dnes tu s zbytky pvodnch zkladov, verejnosti prstupn.